Spitalul Creciunilor. Șeful Spitalului Raional Cahul, Oleg Creciun, și-a numit nevasta și socrul ca șefi de secții

Ilie Gulca
25/03/2021
Directorul Spitalului Raional Cahul, Oleg Creciun (în centru)

Șeful Spitalului Raional Cahul, Oleg Creciun, și-a numit soția, Liliana, în 2018, director al Secției boli cronice, iar pe socrul său l-a desemnat șef interimar al Secției chirurgie pediatrică. În toată această perioadă, el a dispus să le fi achitate regulat acestora adaosuri la salariu pentru cumulări de funcții, concedii etc. Acestea sunt constatările Autorității Naționale de Integritate (ANI) după ce a verificat activitatea doctorului de la Cahul.

ANI a comunicat că a emis un act de constatare pe numele directorului Spitalului Raional Cahul, care a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese.

Mai exact, inspectorul de integritate, Victor Rența, a indicat că, pe parcursul 2018–2020, Oleg Creciun a emis 43 de acte administrative în privința rudelor sale, soția și socrul, prin care au fost semnate contracte individuale de muncă, sporuri salariale pentru cumulări de funcții etc.

Prin aceste acțiuni, subliniază angajatul ANI, doctorul Creciun a admis un conflict de interese consumat, fără să informeze organul ierarhic superior despre conflictele de interese cu persoanele apropiate și să aștepte o soluție în acest sens.

Oleg Creciun susține că socrul său este medic chirurg pediatru angajat al Spitalului Raional Cahul din 1977. Pe parcursul întregii activități, socrul său a deținut funcția de șef de Secție Chirurgie pediatrică.

Despre soția sa, Creciun a declarat că este angajata aceluiași spital din 2003, iar în funcția de Secție Îngrijiri Cronice a fost numită în 2016 de către administrația precedentă. El a declarat că pe parcursul activității, în calitate de director al spitalului, nu a favorizat „nicicând” persoanele care îi sunt apropiate.    

Dacă actul emis de ANI va rămâne definitiv, inspectorul de integritate va sesiza autoritatea responsabilă pentru inițierea procedurii de revocare a directorului Spitalului Raional Cahul.

Acesta nu va putea să ocupe o funcție publică sau de demnitate publică pe un termen de trei ani, urmând să fie înscris în Registrul Interdicțiilor al ANI.

Ilie Gulca
25/03/2021Become a Patron!

Comentarii