Dosarele comunismului din perioada sovietică - la vedere // Arhiva Națională a Moldovei face publice documentele Comitetului Central al Partidului Comunist din anii 1940-1991

Cornelia Cozonac
13/08/2022

Peste 90 de dosare cu decizii ale Comitetului Central al Partidului Comunist al Moldovei luate în perioada anilor 1940-1991, când Republica Moldova se afla în imperiul sovietic, sunt deschise pentru cetățeni. Arhiva Națională a Republicii Moldova a publicat pe site-ul său web dosarele din perioada sovietică, din Fondul 51, ce țin de congrese, conferinţe, plenare, şedinţe ale biroului şi secretariatului CC al PCM, cât și listele de documente încluse în mape speciale. 

Cronologic, listele de subiecte ale ședințelor Biroului și Secretariatului Comitetului Central al PCM vizează perioada anilor 1944 – 1990, iar cele ale Congreselor, Plenarelor și Conferințelor CC al PCM se finalizează cu anul 1991. Conducerea Arhivei Naționale menționează că „documentele din perioada sovietică au un pronunțat caracter propagandistic și, prin urmare, trebuie abordate ca atare și coroborate cu alte surse, mai ales surse orale și amintiri ale contemporanilor”.

„Fondul 51 al CC al PCM este extrem de important întrucât, după cum se știe, Partidul unic în perioada sovietică coordona și controla activitatea tuturor organelor de stat”, menționează pe pagina sa de facebook,  direcorul Arhivei Naționale, Igor Cașu.

Persoanele interesate de studierea dosarelor din arhiva CC al PCRM pot să înceapă cu consultarea inventarelor 1-77 ale fondului 51 care includ lista dosarelor pe anii 1940-1991, după care pot continua cele 92 de volume ale inventarului 70 ale fondului 51 care oferă posibilitatea de a identifica de la distanță anumite detali,  în ce dosar se găsește și la ce pagină. După aceasta se pot comanda dosarele respectivă pentru a fi consultate în sală. Comanda pentru sala de lectură se poate face prin email la adresa [email protected] Când se vine în sala de lectură se trece direct la studierea temei de interes, fără a pierde timp cu căutările complicate, anevoaiase și, adeseori, descurajante.

De asemenea se pot comanda fotocopii, fie la un dosar complet sau doar la unele pagini pe un subiect care vă interesează, la adresa de email [email protected]

În cazul în care cei interesați sunt în afara țării, ei pot face comandă online la adresa de email [email protected] la dosarele care îi interesează sau doar la câteva pagini contra unei contribuții pecuniare simbolice care poate fi achitată online. Mai multe detalii pe site-ul Arhivei Naționale a Moldova www.arhiva.gov.md. 

Cornelia Cozonac
13/08/2022Follow us on Telegram

Comentarii