Serviciile juridice gratuite devin mai accesibile în patru regiuni ale Republicii Moldova

Anticoruptie.md
06/09/2021
PNUD Moldova

Populația din patru regiuni ale țării poate accesa gratuit serviciile de asistență juridică a încă cinci parajuristi și 70 de avocați, contractați/selectați recent în cadrul oficiilor teritoriale ale Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS). Parajuriștii vor mai contribui la buna informare a populației din localitățile învecinate despre asistența juridică primară și cea garantată de stat.

Numărul de specialiști a fost suplinit în urma propunerii înaintate în primăvara anului curent de Platformele de Dialog pentru Accesul la Justiție din Criuleni, Soroca, Cimișlia și Comrat. Platformele au fost create în 2020 cu suportul Institutului de Reforme Penale, în cadrul proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, implementat de PNUD Moldova, cu suportul financiar al Suediei.

În cadrul ședințelor trimestriale ale platformelor, membrii acestora - judecători, procurori, avocați, parajuriști, polițiști, mediatori, medici, reprezentanți ai consiliilor raionale, primăriilor, societății civile - au identificat că una din barierele în asigurarea accesului la justiție este insuficiența sau chiar lipsa serviciilor de asistență juridică primară accesibile pentru populație la nivel local în cele patru regiuni de intervenție. La fel, a fost constatat numărul insuficient de avocați (la cerere) implicați în acordarea serviciilor de asistență juridică garantată de stat (asistența juridică calificată), raportat la numărul cauzelor aflate de rol, în care implicarea lor este absolut necesară, iar acest fapt duce la tergiversarea examinării cauzelor în instanțe de judecată.

Astfel, au mai fost angajați 3 parajuriști la Oficiul teritorial Bălți, în a cărei jurisdicție este inclus raionul Soroca, 2 - la Oficiul teritorial Comrat, care acoperă și raionul Cimișlia.  Anterior, în municipiul Soroca au activat doar 2 parajuriști, iar în raionul Cimișlia nu era niciun parajurist. Până la sfârșitul anului curent se preconizează suplinirea a încă 5 funcții de parajurist în cadrul oficiilor teritoriale CNAJGS.

CNAJGS a mai decis să suplinească/realoce încă 70 de avocați la cerere. S-a ținut cont de: numărul populației, distanța localității față de un centru raional, prezența unui grup etnic/minoritar în localități, prezența mediatorilor comunitari în localitate (care ar putea facilita adresarea la parajuriști), poziționarea geografică a localității ș.a.

Anticoruptie.md
06/09/2021Become a Patron!

TestRapid

Comentarii