Integritate

Plagiat cu repetiție în teza de doctorat. Ministrul Justiției, Florin Iordache, a copiat din zece surse: comunicate de presă, ziare și strategii de aderare

Foto: România Liberă
Autor: Cornelia Cozonac, Petre Badica, România Liberă
31/01/2017 11647

Florin Iordache a copiat din alte zece surse în lucrarea sa de doctorat, în afara pasajelor consistente pe care le-a plagiat dintr-un interviu pe care fostul ministru de Externe, Mihai Răzvan Ungureanu, l-a acordat în 2007.

Florin Iordache și-a însușit pasaje întregi din comunicate de presă, din programul de aderare la Uniunea Europeană, dar și din ziarele românești. Ministrul Justiţiei preia, din aceste surse, paragrafe care depășesc uneori întinderea unei pagini.

Pasajele din teza de doctorat a lui Florin Iordache (facsimil sus) identice cu Strategia post-UE (facsmil jos)

O singură dată face trimitere la sursa în cauză, dar nu pune niciodată ghilimele. Astfel devine imposibil de spus unde se termină frazele din sursa citată și unde reîncep ideile lui Iordache. Ministrul Justiției plagiază mai ales în partea a doua a lucrării de doctorat, unde ar trebui să fie contribuția originală a autorului. Actualul ministru al Justiţiei a obținut titlul de doctor în octombrie 2007, la Universitatea Liberă Internațională a Moldovei, cu lucrarea „Impactul corporaţiilor transnaţionale asupra proceselelor de integrare economică a României în UE“.

Pasajele din teza de doctorat a lui Florin Iordache (facsimil sus) identice cu cele din Strategia post-aderare la UE (facsmil jos)

„România liberă“ a scris în exclusivitate că Florin Iordache a plagiat cinci pasaje consistente dintr-un interviu dat de MRU. Primul subcapitol al tezei de doctorat a ministrului Justiției este  identic cu un articol de zece pagini apărut în Analele aceleiași universități de la Chișinău. Ministrul Justiţiei a spus că nu comentează pe marginea subiectului.

Iordache a scris Strategia de aderare la UE

Ministrul Justiției își însușește „Strategia post-aderare a României la UE 2007-2013“, fără să specifice acest lucru. La pagina 124 preia, fără ghilimele și citarea sursei, capitolul „Contextul european“ din documentul sus-menționat.

Pasajele din teza de doctorat a lui Florin Iordache (facsimil sus) identice cu cele din comunicate ale Națiunilor Unite (facsmil jos)

Florin Iordache operează unele mici modificări. El înlocuiește „actualmente“ cu „în prezent UE“ și scoate sintagma „în concluzie, UE…“.

La pagina 128, își mai însușește o pagină din „Strategia post-aderare a României la UE“, preluând inclusiv un intertitlu care nu are nicio logică în structura frazei. Subcapitolul din Strategie este prezentat astfel: „Consolidarea modelului de dezvoltare socio-economică a României“, cu intertitlul „Fundamentare“, și începe cu: „Obiectivul strategic al României îl reprezintă…“.

Pasajele din teza de doctorat a lui Florin Iordache (facsimil sus) identice cu cele din comunicate ale Națiunilor Unite (facsmil jos)

Pentru că îl preia fără citare, ghilimele și pe nemestecate, Florin Iordache începe astfel pagina suspectă de plagiat: „Pentru atingerea obiectivelor specifice este necesară consolidarea modelului de dezvoltare socio-economică a României. Fundamentare Obiectivul strategic al României îl reprezintă…“. Se observă lipsa punctuației între cele două cuvinte cu majuscule. În mijlocul paginii schimbă sintagma „cu alte cuvinte“ din Strategie cu „în opinia autorului“, așa cum apare în teza de doctorat. „Strategia post-aderare 2007-2013“, apărută în 2006, nu se află menționată în bibliografia lui Iordache.

Pasajele din teza de doctorat a lui Florin Iordache (facsimil sus) identice cu cele din comunicate ale Națiunilor Unite (facsmil jos)

Fascinat de Națiunile Unite

La pagina 80, Florin Iordache copiază două pagini dintr-un comunicat de presă al Conferinţei Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTDA). Demnitarul copiază integral prima pagină a comunicatului, inclusiv modul de aliniere în pagină sau cuvintele scrise cu italic. Menționează într-o singură notă de subsol sursa, dar nu pune ghilimele. Textul lucrării de doctorat este spart cu trei paragrafe ale lui Florin Iordache, dar și aici originalitatea este șchioapă.

Spre exemplu, scrie: „În 2005 și-au întărit poziția globală țările în curs de dezvoltare, ca surse noi de ISD investind 117 miliarde dolari“. Comunicatul precizează: „Țările în curs de dezvoltare, ca surse noi de ISD, și-au întărit poziția globală în 2005 investind 117 miliarde de dolari“ . După două paragrafe ale autorului, această scurtă dovadă de originalitate se sfârșește, iar Florin Iordache copiază o a doua pagină din același comunicat al UNCTDA fără să indice sursa și fără să pună ghilimele. Deși și-a însușit un comunicat de presă, Iordache pune o notă care face trimitere la „Diaconescu M – Economie europeană“.

Nu indică sursa

Florin Iordache a copiat până și greșelile de ortografie. În ambele surse apare scris greșit: „achizțiile“.

La pagina 85, ministrul Justiției mai copiază o pagină întreagă dintr-un comunicat al Națiunilor Unite din anul 2001, intitulat „ISD în țările dezvoltate creşte cu 21%“, dar nu citează sursa și nu folosește ghilimele. Deși a preluat un comunicat, îi pune trei trimiteri către tot atâția autori, unul fiind chiar el însuși.

Apetitul pentru comunicatele Națiunilor Unite continuă. Demnitarul citează doar în prima fază din „Raportul mondial al investițiilor 2006“, elaborat de UNCTDA. Apoi, introduce un paragraf pe care nu l-am identificat din alte surse. După ce mai face o trimitere la o sursă extrem de cuprinzătoare „un.org“, ministrul Justiţiei introduce trei paragrafe (jumătate de pagină) pe care nu le pune în ghilimele și pentru care nici nu indică sursa (acestea sunt tot rapoarte ale ONU). 

Pasajele din teza de doctorat a lui Florin Iordache (facsimil sus) identice cu cele din comunicate ale Națiunilor Unite (facsmil jos).

Cum se fură șmecherește

La pagina 101, Florin Iordache își asumă trei pagini din „Raportul mondial al investițiilor 2006, elaborat de UNCTDA. Ministrul Justiţiei menționează acest lucru o singură dată, la începutul celor trei pagini, dar nu pune niciun fel de ghilimele pentru a ști unde se termină însușirea raportului și unde revine contribuția sa originală. De altfel, există o singură trimitere în cele trei pagini, la un articol scris tot de Iordache. Ministrul Justiției modifică unele paragrafe din raport atunci când găsește că este mai potrivit pentru teza sa de doctorat.

„Relațiile politice crează (greșeala autorului - n.red.) tendițe încurajatoare de promovare a investițiilor“, scrie Florin Iordache.

„Expansiunea ISD din noile economii-sursă a atras un oarecare interes, în special cel al multor agenți de promovare a investițiilor“, se arată în raportul ONU.

Pasajele din teza de doctorat a lui Florin Iordache (facsimil sus) identice cu cele dintr-un interviu din ziarul Ziua (facsmil jos)

La pagina 64, mai găsim o mostră de şmecherie academică folosită de demnitar. El scrie: „Raportul mondial al investițiilor 2004 se menționează (greşeala îi aparţine – n.noastră), că în pofida declinului din 2003, există premise bune în ceea ce privește creșterea nivelului ISD în zonă pe termen mediu“. Urmează apoi alte patru paragrafe din același raport, fără să se mai menționeze sursa și fără ghilimele. Astfel încât orice cititor este îndreptățit să creadă că doar prima frază (cel mult primul paragraf) este preluată din Raport, restul fiind contribuția originală a ministrului Justiției. Această înşelătorie se regăseşte pe numeroase pagini care trimit la comunicate şi rapoarte ale Naţiunilor Unite.  

Pasajele din teza de doctorat a lui Florin Iordache (facsimil sus) identice cu cele din comunicate ale Națiunilor Unite (facsmil jos)

Prietenii mei, jurnaliștii: să îi copiem cu spor

Pare de domeniul fantasticului, dar Florin Iordache a plagiat din ziarele și portalurile de știri românești. Ministrul Justiției plagiază jumătate de pagină dintr-un interviu acordat de Marian Săniuţă, președintele ARIS în august 2003, ziarului Ziua și care se intitula: „Principalul obstacol în calea investitorilor străini – infrastructura de transport și telecomunicații“.

Florin Iordache nu pune ghilimele și nu precizează sursa, deși scrie despre Agenția Română de Investiții Străine pe două pagini, folosind o serie de informații din acest interviu, redactate într-un mod diferit (cu referire la modul de promovare și faptul că site-ul este în mai multe limbi străine).

Ministrul Justiţiei preia la pagina 76 un comunicat pe care l-am regăsit pe portalul Hotnews.ro la 24 mai 2006. Ministrul Justiției nu indică sursa și nici nu folosește ghilimele. Mai mult, el elimină sursa pe care portalul de știri o menționează cu bună-credinţă în articolul publicat.

Pasajele din teza de doctorat a lui Florin Iordache (facsimil sus) identice cu cele dintr-un comunicate preluat de hotnews (facsmil jos)

„Producătorul spaniol de componente auto Manufactura Moderna de Metales/Barcelona (MMM) va realiza o investiție de tip greenfield într-o fabrică românească la Turda (Cluj), valoarea investiției fiind de 5 milioane euro, informează un comunicat de presă al Agenției Române pentru Investiții Străine (ARIS)“, scrie portalul.

„Producătorul spaniol de componente auto Manufactura Moderna de Metales/Barcelona (MMM) va realiza o investiție de tip greenfield într-o fabrică românească la Turda (Cluj), ce urmează a produce…“, scrie Florin Iordache, eliminând sursa. Demnitarul face trimitere la o anexă. Respectiva anexă se referă la „Topul investitorilor 2004“ (deși vorbim de o știre din 2006). În anexă nu se vorbește despre investitorul spaniol.

Florin Iordache copiază alte paragrafe dintr-un comunicat pe care l-am regăsit pe portalul business24.ro și unde vorbește despre „planurile de extindere ale Uzinei Renault de la Pitești“. Acesta își asumă jumătate de pagină din ziarul Adevărul despre „Multinaţionalele au înregistrat recorduri de vânzări în România“, fără să pună ghilimele (extrem de importante pentru a putea ști care este dimensiunea paragrafelor însușite din această sursă). 

Pasajele din teza de doctorat a lui Florin Iordache (facsimil sus) identice cu un comunicat din business24.ro (facsmil jos)

Cum este definit plagiatul în Moldova

Potrivit Codului de etică și deontologie profesională a cercetătorilor şi cadrelor universitare din Republica Moldova, plagiatul este definit astfel: „Plagiat – expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare orală, inclusiv în format electronic, a unor texte, expresii, idei, demonstraţii, date, ipoteze, teorii, rezultate ori metode ştiinţifice extrase din opere scrise, inclusiv în format electronic, ale altor autori, fără a menţiona acest lucru şi fără a face trimitere la sursele originale“.

Cine îi poate retrage titlul de doctor ministrului Justiţiei

Reprezentanții Universității din Chișinău au declarat că nu vor analiza dovezile de plagiat prezentate de „România liberă” în cazul tezei de doctorat a lui Florin Iordache. Universitatea Liberă Internațională din Republica Moldova a anunțat că nu se va sesiza după ce „România liberă” a publicat dovezi că ministrul Justiției, Florin Iordache, a plagiat în teza sa de doctorat pe care a susținut-o, în 2007, la instituția sus-menționată. Rectorul Universității, Andrei Galben, a refuzat dialogul, preferând să ne țină un monolog de două minute care s-a terminat cu închiderea telefonului în nas.

“Nu știu cine e la celălalt capăt al firului. Eu sunt Andrei Galben, am fost un om corect și tot timpul am vrut să mă folosesc de argumente și să mă documentez. De aceea, pentru a evita orice fel de manipulare, dacă sunteți cu adevărat de la «România liberă», prefer să îmi prezentați oficial doleanțele dumneavoastră, la care vă răspund tot oficial în scris. Urmările le vom vedea mai departe. Mai presus de noi este legea. Răspunsul meu este explicit? Fiți atât de bun, dacă dumneavoastră ați izbutit până acum în ceea ce ați făcut, puteți să îmi găsiți adresa de e-mail și fără să v-o comunic eu. Eu, Andrei Galben, am pu-blicat mai mult decât oricare din Republica Moldova în ziarul dumneavoastră. Mulțumesc, la revedere”, a declarat rectorul.

„România liberă” a arătat că ministrul român al Justiției a plagiat în total 4 pagini din teza sa de doctorat dintr-un interviu acordat de Mihai Răzvan Ungureanu în ianuarie 2007, pe când era ministru de Externe. Cotidianul nostru va prezenta zilele următoare dovezi că Florin Iordache a plagiat masiv din mai multe surse: ziare, comunicate de presă, programe, fără a respecta normele academice.

MRU ar trebui să îl dea în judecată

„România liberă” a mai arătat că în teza de doctorat a lui Florin Iordache se regăsește conținutul integral (zece pagini) al unui articol științific. Articolul a apărut în aceeași perioadă cu susținerea tezei de doctorat. Articolul a fost publicat în „Analele” Universității Libere Internaționale din Moldova, instituție unde Iordache a devenit doctor în 2007. Bănuind o complicitate la nivelul universității, am vrut să aflăm dacă se va declanșa o anchetă internă. Mai ales după ce autorul articolului a declarat pentru RL că nu a avut nicio contribuție la teza de doctorat a lui Iordache „Nu cred că vom reacționa oficial. O acuzație de plagiat trebuie să vină din partea autorului a cărui lucrare a fost plagiată. Dacă există o acuzație, ea merge în instanță.

Dacă plagiatul a fost din Mihai Răzvan Ungureanu, acesta trebuie să îl dea în judecată pe Florin Iordache. Până în prezent, în Republica Moldova astfel de plângeri nu au avut câștig de cauză”, ne-a -precizat Ana Guțu, responsabilul științific al revistei în care a apărut articolul identic cu primul capitol din teza de doctorat a actualului ministru al Justiţiei. MRU nu a reacționat până acum în pofida încercărilor repetate de a-l contacta. În cazul în care Florin Iordache a -plagiat dintr-un comunicat de presă sau dintr-un ziar – așa cum vom demonstra zilele următoare –, ne întrebăm cine ar trebui să îl dea în judecată pe ministrul Justiției?

Pod de sesizări București-Chișinău

O sesizare în privința posibilelor fraude academice din teza de doctorat a lui Florin Iordache, -“Impactul corporaţiilor transnaţionale asupra proceselor de integrare economică a României în UE”, poate fi depusă la Comisia de atestare a personalului -ştiinţific şi ştiinţifico-didactic de la Chișinău. Până în acest moment, Ministerul Educației de la București nu a precizat dacă Iordache și-a echivalat în România doctoratul obținut în Moldova. Sursele noastre susțin că Iordache a făcut acest demers, unul încununat de succes. În acest caz, analiza acuzațiilor de plagiat poate fi făcută și de CNATDCU.

Investigaţii din aceeaşi categorie:

Articolul precedent la aceeaşi temă

Articolul următor la aceeaşi temă

Materialele de pe platforma www.anticoruptie.md pot fi preluate în limita a 1.000 de semne. În cazul paginilor web, în mod obligatoriu, trebuie indicată sursa şi linkul direct la articol. În cazul publicațiilor tipărite, posturilor de radio și televiziunilor va fi indicată sursa. Preluarea integrală este permisă doar în condiţiile unui acord prealabil cu Centrul de Investigații Jurnalistice. Articolele publicate pe portalul www.anticoruptie.md sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Comentarii