Integritate

Nicolai Dudoglo, candidatul independent la Comrat: firmă în Ungaria, opt apartamente și nouă terenuri

Foto: livenews.md
Autor: Ilie Gulca
08/02/2019 4034

Nicolae Dudoglo este unul dintre politicienii din UTA Găgăuzia care pledează pentru apropierea de Rusia, dar au afaceri în Occident. Deși a aderat în 2012 la Partidul Democrat, a fost unul dintre organizatorii referendumului anticonstituțional din autonomia găgăuză din februarie 2014. În decursul carierei sale de politician și primar, acesta a reușit să adune opt apartamente și nouă terenuri agricole.  

Nicolai Dudoglo a deţinut în perioada 2004–2015 trei mandate consecutive de primar al mun. Comrat, participând la toate alegerile locale în calitate de candidat independent. În iulie 2009, Dudoglo a candidat la alegerile parlamentare pe listele Partidului Social-Democrat, fără a deţine calitatea de membru al acestei formațiuni politice. În 2010 a fondat Mişcarea Obştească „Noua Găgăuzie” / Eni Gagauziya, care a sprijinit inițiativa privind organizarea unui referendum având drept scop declararea limbii ruse a doua limbă de stat în Republica Moldova. Comisia Electorală Centrală însă nu a înregistrat cererea grupului „Noua Gagauzie”.

Dudoglo a aderat în noiembrie 2012 la Partidul Democrat din Moldova, de altfel ca și organizația pe care o conduce. El și-a argumentat demersul prin faptul că, în momentul aderării sale la democrați, aceștia reprezentau o formațiune de stânga, prorusescă.

A susținut două referendumuri anticonstituționale    

La 2 februrie 2014, Dudoglo a susținut organizarea a două referendumuri în autonomia găgăuză: „referendumul legislativ pentru autodeterminarea externă a locuitorilor din regiunea găgăuză”; „referendumul consultativ privind vectorul de dezvoltare externă a Republicii Moldova”. Aceste plebiscite au fost anticonstituționale, în opinia experților, deoarece articolul 1 al Constituției Republicii Moldova stabilește că „Republica Moldova este un stat suveran şi independent, unitar şi indivizibil”.  

De asemenea, Legea privind statutul juridic special al  Găgăuziei stabilește în articolul 12, al.(3) lit.e) că „în competența Adunării Populare a Găgăuziei intră doar efectuarea referendumurilor locale în probleme ce țin de competența autonomiei găgăuze”. Începând cu 9 decembrie 2014 şi până la 3 mai 2018, a ocupat postul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, fiind membru al fracţiunii Partidului Democrat din Moldova.

În aprilie 2018, a părăsit Partidul Democrat, invocând faptul că Guvernul Republicii Moldova a suprimat o serie de prerogative pentru autonomia găgăuză. La 16 noiembrie 2018, Nicolai Dudoglo a creat o nouă organizației – Asociaţia Obştească Uniunea Populară-Patriotică a Găgăuziei DEVLET. În afară de această asociație, Dudoglo este fondator a două fonduri de binefacere – Asociația de binefacere „Hayir” și Fondul de binefacere „Victoria”.   

A obținut averi în perioada deținerii de funcții publice

Nicolai Dudoglo a oferit informaţii incomplete în declaraţiile de venit pentru 2012–2017, în special atunci când este vorba despre terenurile agricole. În plus, majoritatea acestor bunuri au fost obținute în perioada în care a deținut funcții publice. În 2012, Dudoglo a declarat un venit în mărime de 104.175 de lei obținut din salariul de primar de Comrat. În același timp, el a indicat pentru soția sa un salariu în mărime de 46.445 de lei și alte 2.170 de lei din activitatea didactică.

La secțiunea terenuri, el a menționat în același an patru bunuri: primul este un teren agricol, cu suprafața de 0,15 hectare și valoarea de 1.705 lei, fără a fi precizat anul dobândirii; al doilea, de asemenea, agricol, cu suprafața de 3,1491 hectare și valoarea 30.790 de lei, dobândit în 1992; al treilea situat în intravilanul unei localități, cu suprafața de 0,0898 hectare și valoarea de 25.483 de lei, dobândit în 1999; al patrulea situat în intravilanul unei localități, cu suprafața de 0,12 hectare și valoarea de 3.500 de lei, dobândit în 2007. Ultimele terenuri situate în localitate au fost obținute prin cumpărare.

La secțiunea clădiri, fostul primar de Comrat a indicat două apartamente – primul cu suprafața de 48 de metri pătrați și valoarea de 109.476 de lei a fost cumpărat în 1994, iar al doilea, cu suprafața de 77,3 metri pătrați și valoarea de 176.302 lei, a fost dobândit în 1992. În același compartiment a inclus un bun care face parte din categoria „altă proprietate imobilă”.     

Secțiunea bunuri mobile cuprinde cinci vehicule: Vaz 2107, cumpărat în 1994, Moskvici, 2141 cumpărat în 1996, un Volkwagen, cumpărat în 1999, Rav 4, cumpărat în 2012, și Mercedes Benz cumpărat în 1997. 

Două declarații depuse pentru 2013 cu conținuturi diferite la secțiunea terenuri.

Două declații cu venituri diferite

Trebuie să menționăm că Nicolai Dudoglo a depus pentru 2013 două declarații de venit – una la 28 ianuarie 2014, de primar, iar cealaltă – la 29 decembrie 2014, pentru candidatura de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. În cea  dintâi a declarat un venit în mărime de 134.959 de lei drept remunerare ca primar, iar pentru soția sa un salariu de 58.257 de lei și alte 9.898 din activitatea didactică. Dacă în prima declarație, fostul ales local a inclus 252.000 de lei obținuți din vinderea unui bun imobil sau mobil, în cea de-a doua a trecut 235.000. În prima declarație, la secțiunea terenuri, deși a indicat aceleași bunuri ca în 2012, a prezentat alte date despre terenul cumpărat în 1999. Dacă în 2012 el a precizat că acest teren are suprafața de 0,0898 hectare și valoarea de 25.483 de lei,  în 2013 – suprafața indicată era de 0,0547 hectare, iar valoarea de 9.490 de lei.

În cea de-a doua declarație, de deputat, Dudoglo a trecut șase terenuri: primul cu destinație comercială, cu suprafața de 0,0064 hectare și valoarea de 160.772 de lei, cumpărat în 2008; al doilea cu suprafața de 0,12 hectare și valoarea de 3.500 de lei, cumpărat în 2008; al treilea, cu destinație agricolă, de 0,15 hectare și valoarea 1.705 lei, cumpărat în 2009; al patrulea, cu destinație agricolă, cu suprafața de 0,66 hectare și valoarea de 6.640 de lei, moștenit în 2005; al cincilea, cu destinație agricolă, cu suprafața de 0,2699 și valoarea de 2.715 lei, moștenit în 2005; al șaselea, cu destinație agricolă, cu suprafața de 2,1901 hectare și valoarea de 22.035 de lei, moștenit în 2005.          

La compartimentul clădiri, în prima declarație, de primar, el a menționat, în afară de cele două apartamente declarate în 2012, un bun din aceeași categorie, cu suprafața de 39,2 metri pătrați, cumpărat în 2013 cu 83.936 de lei. De asemenea, el a prezentat date diferite despre bunul trecut la rubrica „altă proprietate imobiliară”, și anume o construcție cu suprafața de 55,7 metri pătrați și valoarea de 160.772 de lei dobândită în 2000.  

În a doua declarație, de candidat la funcția de deputat, a indicat patru apartamente și un spațiu comercial.

Primul apartament, cumpărat în 1996, are suprafața de 48 de metri pătrați, valoarea de 109.476 de lei, și este deținut în coproprietate; al doilea are de asemenea suprafața de 48 de metri pătrați, valoarea de 109.476 de lei, și a fost obținut prin donație; al treilea apartament are suprafața de 77,3 metri pătrați, valoarea de 176.302 lei, și a fost obținut prin privatizare în 1995; al patrulea are aceleași date și a fost obținut de asemenea prin privatizare în 1999; al cincilea, cu suprafața de 39,2 metri pătrați și valoarea de 87.936, a fost obținut prin cumpărare în 2013.

El a mai indicat un spațiu comercial cu suprafața de 55,7 metri pătrați și valoarea de 5.572 dat în exploatare în 2006. La secțiunea bunuri imobile, în prima declarație, prezintă aceleași vehicule declarate în 2012.

O firmă în Ungaria și alte două în Moldova, nedeclarate

În același an, el a declarat că are 10% într-o firmă din Ungaria – Donko KFT, dar fără a trece firmele soției sale deschise în 2007. În această perioadă, Tatiana Dudoglo era fondatoarea Întreprinderii Individuale „Dudoglo Tatiana”  și co-fondatoare a SRL Istikbal, societate lichidată în prezent, unde a deținut 50% din capitalul social. În cea de-a doua declarație, de deputat, a inclus doar două vehicule – Toyota RAV 4 cumpărat în 2012 cu 120.000 de lei și Volkwagenul cumpărat în 1999 cu 35.000 de lei. Totodată, Dudoglo a menționat că are un credit de 20.000 de lei contractat în 2013 și scadent în 2014.

Pentru 2014, Dudoglo a depus de asemenea două declarații – una la 28 ianuarie 2015, de primar, iar cealaltă la 30 martie 2015, de deputat. El a indicat un venit de 117.127 de lei obținut din salariul său de primar, iar pentru soția sa – un salariu în valoare de 85.524 de lei pentru activitatea didactică la Universitatea de Stat din Comrat.     

În prima declarație, la secțiunea terenuri, el a trecut patru loturi: primul cu destinație agricolă, cu suprafața de 0,15 hectare și valoarea de 1.705 lei, cumpărat în 2009; al doilea, cu destinația hașurată, suprafața de 3 hectare și valoarea de 31.390 de lei, dobândit prin moștenire în 2015; al treilea situat în intravilan, cu suprafața de 0,12 hectare și valoarea de 3500 de lei, cumpărat în 2008; al patrulea aflat, în circulație civilă, cu suprafața de 0,0064 hectare, valoarea de 160.772 de lei, cumpărat în 2008. În cea de-a doua declarație, de deputat, el a prezentat aceleași terenuri indicate în declarația de candidat la funcția de legislator pentru anul 2013.

La secțiunea clădiri, în declarația de primar, Dudoglo, a indicat în 2014 trei apartamente: primul cu suprafața de 48 de metri pătrați, deținut în coproprietate, cu valoarea de 109.476 de lei, cumpărat în 1996; al doilea cu suprafața de 77,3 metri pătrați și valoarea de 176.302 lei, deținut de asemenea în coproprietate, cumpărat în 1995; al treilea cumpărat în 2013, cu suprafața de 39,2 metri pătrați și valoarea de 87.936 de lei. El indicat același spațiu de 55,7 metri pătrați inclus la categoria „altă proprietate imobilă”, cu destinația comercială.

În declarația de deputat, a inclus cele cinci apartamente și aceeași proprietate cu destinație comercială din anii precedenți.  La categoria datorii, în ambele declarații, a dispărut creditul cotractat în 2013 și a apărut altul în valoare de 170.000 de lei scadent la 2029.

Pentru anul 2015, Dudoglo a depus o singură declarație de venit, cea de deputat, în care a menționat un venit în valoare de 117.752 de lei ca salariu de deputat și alte 58.264 de lei drept salariu de la Primăria municipiului Comrat. Pentru soția sa, a declarat un salariu de 75.896 de lei de la Universitatea de Stat din Comrat. Dudoglo a mai menționat un salariu de 5.353 de lei pentru activitatea didactică la Liceul-internat sportiv. La aceeași secțiune, el a trecut un venit total în mărime de 37.791 de lei de la Liceul-internat sportiv și Școala profesională din Comrat.   

În același an, Dudoglo a obținut un venit în valoare de 15.387 de lei în urma vânzării unui imobil. De asemenea, el a beneficiat de o indemnizație în valoare de 50.535 de lei din partea Parlamentului Republicii Moldova.

Nouă terenuri

La capitolul terenuri, el a indicat nouă suprafețe, dintre care patru au fost cumpărate în 2008: primul cu destinație comercială, cu suprafața de 0,0064 hectare și valoarea de 5.572 de lei, este deținut în coproprietate; al doilea cu destinația comercială, cu aceeași suprafață și valoare, deținut în coproprietate; al treilea cu destinație agricolă, cu suprafața de 0,12 hectare și valoarea de 36.126 de lei, deținut în coproprietate; al patrulea are aceleași date și valoare.

În 2009, Dudoglo a cumpărat două terenuri cu suprafața de 0,15 metri pătrați și valoarea 1.705 lei, ambele deținute în coproprietate. În 2005, potrivit declarației cu pricina, deputatul a moștenit alte trei terenuri agricole: primul, cu suprafața de 0,66 hectare și valoarea de 6.640 de lei; al doilea cu suprafața de 0,2699 metri hectare și valoarea 2.715 lei; al treilea cu suprafața de 2,1901 hectare și valoarea de 22.035 de lei.

La compartimentul clădiri, Dudoglo a declarat în 2015 trei apartamente, două spații comerciale și o casă. Primul apartament a fost obținut în 1995, are suprafața de 77,3 metri pătrați și valoarea de 176.302 lei; celelalte două au fost cumpărate în 2013, au suprafața de 39,2 metri pătrați și valoarea de 87.936 de lei și sunt deținute în coproprietate.

Cele două spații comerciale au fost achiziționate în 2006, au suprafața de 55,7 metri pătrați și valoarea de 160.772 de lei și sunt deținute în coproprietate. Dudoglo a mai inclus în declarație o casă cumpărată în 2016 cu suprafața de 66,9 metri pătrați și valoarea de 81.792 de lei. La compartimentul bunuri mobile, a introdus cele două vehicule din 2014 și o Skoda Superb cumpărată în 2015 în leasing cu 19.000 de euro. 

Pentru 2016, el a indicat un venit total obținut din partea Parlamentului în mărime de 189.336 de lei. Cei 122.501 au constituit salariul, iar cei 66.835 de lei – indemnizație. Pentru soția sa a indicat un salariu de 49.410 lei drept remunerare de la Universitatea de Stat din Comrat. Dudoglo a mai avut un venit în valoare de 11.736 de lei în urma activității didactice la Liceul-internat regional sportiv. Iar soția sa a ridicat alte 25.777 de lei din activitatea didactică la Liceul-internat regional Sportiv și la Școala profesională din Comrat.

La secțiunea terenuri, observăm din nou modificări. Dudoglo a trecut în declarație două loturi cumpărate în 2009, situate în intravilan, cu suprafața de 0,0064 de hectare, cu valoarea de 5.572 de lei; deținute în copropritate; un alt teren situat în intravilan cu suprafața de 0,12 hectare și valoarea de 36.126 de lei, deținut în coproprietate; el a mai indicat două terenuri agricole, cu suprafața de 0,15 hectare, cu valoare de 1.705 lei. Deputatul democrat a mai menționat două terenuri agricole cumpărate în 2005 – unul cu suprafața de 0,66 de hectare și valoarea de 6.400, iar celălalt cu suprafața de 0,2699 hectare și valoarea de 2.715 lei.

A mai indicat un teren situat în intravilan cu suprafața de 0,1068 hectare, fără a preciza valoarea, și unul agricol dobândit în 2005 cu suprafața de 2,1901 hectare și valoarea de 22.035 de lei.

Opt apartamente

La compartimentul clădiri, a indicat opt obiective: două apartamente cu suprafața de 77,3 metri pătrați și valoarea de 176.302 lei dobândite în 1995 prin moștenire; două apartamente cu suprafața de 39,2 metri pătrați, cu valoarea de 87.936 de lei, dobândite în 2013 prin cumpărare, deținute în coproprietate; două spații comerciale cu suprafața de 55,7 metri pătrați și valoarea de 160.772 de lei, deținute în coproprietate; două case – una cu suprafața de 111,1 metri pătrați și cealaltă de 66,9 metri pătrați, cumpărat în 2016 cu 81.792 de lei.   

Pentru 2017, deputatul Dudoglo a depus de asemenea două declarații: una la 27 martie 2018 și cealaltă la 24 aprilie. În prima declarație a indicat venituri în valoare de 185.591 de lei de la Parlament – 121.079 de lei ca salariu și 64.512 lei drept cheltuieli de transport. Pentru soția sa, a indicat un salariu de 90.812 lei de la Universitatea de Stat din Comrat și alte 22.284 de la Liceul-internat sportiv regional din Comrat.

La compartimetul terenuri, el a trecut două loturi cumpărate în 2009, situate în intravilan, cu suprafața de 0,0064 de hectare, cu valoarea de 5.572 de lei, deținute în copropritate; alte două terenuri situate în intravilan, cumpărate în 2008, cu suprafața de 0,12 hectare, deținute în coproprietate, cu valoarea de 36.126 de lei; el a mai trecut un teren agricol, cu suprafața de 0,15 hectare, cu valoare de 1.705 lei, dobândit în 2009; un alt teren situat în extravilan, dobândit în 2005, cu suprafața de 0,66 hectare și valoarea de 6.640.

A mai inclus alte trei terenuri agricole dobândite în 2005: primul cu suprafața de 0,2699 hectare și valoarea de 2.715, al doilea de 2,1901 hectare, cu valoarea de 22.035 de lei;  al treilea dobândit în 2009, cu suprafața de 0,15 hectare și valoarea de 1.705 lei. Ultimul teren pe care îl declară a fost dobândit în 2000, cu suprafața de 0,1068 hectare și valoarea 36.540 de lei, cu mențiunea că se află în posesie. La secțiunea clădiri, nu au fost înregistrate schimbări.  

Pentru 2018, în declarația de venit depusă după renunțarea la mandatul de deputat, a indicat un venit de 55.418 lei drept salariu și alte 23.945 ca cheltuieli de transport.     

Acest articol apare în cadrul proiectului Promovarea votului informat şi conştient la alegerile parlamentare prin campania de monitorizare şi informare „Pentru un Parlament Curat 2018”, implementat de ADEPT, API, CAPC şi CIJM cu susținerea financiară a Fundației Soros-Moldova/Departamentul Buna Guvernare. Acțiunile întreprinse în cadrul proiectul țin de responsabilitatea implementatorilor și nu reflectă neapărat poziția Fundației Soros-Moldova.

Investigaţii din aceeaşi categorie:

Articolul precedent la aceeaşi temă

Articolul următor la aceeaşi temă

Materialele de pe platforma www.anticoruptie.md pot fi preluate în limita a 1.000 de semne. În cazul paginilor web, în mod obligatoriu, trebuie indicată sursa şi linkul direct la articol. În cazul publicațiilor tipărite, posturilor de radio și televiziunilor va fi indicată sursa. Preluarea integrală este permisă doar în condiţiile unui acord prealabil cu Centrul de Investigații Jurnalistice. Articolele publicate pe portalul www.anticoruptie.md sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Comentarii