Cum se fură banii din gura copiilor și învățătorilor sau moratoriul guvernării asupra controalelor

Efectele moratoriului asupra tuturor controalelor, instituit de actuala guvernare, se vor solda cu prejudicierea statului cu aproximativ 5-7 miliarde lei anual.

Gheorghe Costandachi
17/08/2016
Poză simbol / FOTO: abcnews.md

Anual bugetul de stat pierde miliarde și miliarde de lei, în mod organizat, protejat și stabil. Acțiunile guvernelor anterioare, în special ale actualului, sunt distrugătoare cu totul, având consecințe extrem de grave asupra dezvoltării micului business și sărăcire totală a populației.

În ultimele luni s-au adresat mai mult de 50 de persoane, care își întrețin viața din câștiguri, vânzând în piețele orașului diferite produse alimentare și mărfuri.

Pe parcursul a 2 zile, 15-16 august, am întreprins mai multe vizite prin piețele orașului pentru a mă documenta cu situația reală în teren. Am inspectat 12 piețe din Chișinău și 8 centre comerciale. În urma discuțiilor cu persoanele din piețele și centrele comerciale, s-a stabilit că în toate acestea, chiriașii plătesc taxa în două rate, una oficială și alta neoficială (cash negru). În majoritatea obiectelor inspectate, rata chiriei neoficiale în raport cu cea oficială (contabilizată) este egală. De exemplu, dacă chiriașul achită taxa pentru arendarea spațiului comercial 3000 lei lunar, atunci jumătate din această sumă sau 1500 lei trebuie să-i achite în numerar pe lângă casa oficială. Numai în 4 obiecte comerciale taxa neoficială era mai mare de 60% față de cea oficială.

În Chișinău sunt înregistrate peste 50 de piețe, iar peste 150 sunt improvizate în diferite intersecții de străzi și locuri din oraș. Ultimele, din spusele celor care vând, sunt în cea mai mare parte controlate, neoficial, de poliție. Cele mai multe piețe se află în sectorul centru al capitalei - 16 și includ un număr de 9538 de tarabe și gherete (http://www.chisinaucentru.md/?pag=piete).

În orașul Chișinău, numărul oficial de tarabe și gherete din piețe se ridică la aproximativ 22 000, iar cel neoficial ar constitui între 20–30 de procente din numărul total. Numărul persoanelor ocupate în aceste piețe (vânzători, hamali, măturători etc.) nu este nicăieri înregistrat, nu se duce evidența lor de către nimeni și nicăieri, de niciun organ sau structură de stat.

Estimativ numărul celor ocupați în piețele Chișinăului ar atinge 25.000 – 30.000 persoane, iar al celor din piețele improvizate aproximativ 5.000 – 6.000 de persoane.

Calculele estimative ne arată că valoarea plăților ilegale a tarifelor de închiriere, lunar, ar constitui aproximativ 25,0–30,0 milioane lei, anual însumând aproximativ 300,0 – 350,0 milioane lei.

Dacă ar fi posibil de estimat, în total pe țară, valoarea plăților ilegale (tenebre) pentru închirierea spațiilor comerciale din piețele țării, atunci aceasta ar atinge miliarde de lei.

Cât despre plățile pentru arenda spațiilor comerciale din centrele comerciale, acolo situația este de-a dreptul deplorabilă. În Chișinău nu sunt sub control fiscal aproximativ 50% din tarifele celor aproximativ 250.000 metri pătrați de spațiu comercial. Costul mediu al unui m.p. de spațiu comercial este între 12 si 20 de euro. Calculele ne arată cifre colosale, care trec pe lângă casele oficiale ale centrelor comerciale. Dacă, considerăm un tarif anual de numai 50 euro un m.p., plăți neoficiale, atunci valoarea cea mai mică ar constitui 275,0 milioane lei, bani care nu sunt impozitați în niciun fel. În întregime pe țară această valoare ar însuma miliarde lei.

O mare problemă a acestor zone ține de angajații care practic nu achită impozitul pe venitul din salarii. În centrele comerciale și piețe sunt angajate zeci de mii de persoane, unele oficial, altele semioficial, iar veniturile lor neoficiale, care nu sunt impozitate, constituie cel puțin 2/3 sau 70% din venitul total. Astfel, după calculele aproximative, bugetele locale și de stat, pierd anual de la neachitarea impozitului pe venitul din salarii aproximativ 100,0 milioane lei.

Banii din zona tenebră a activității se sedimentează în buzunarele unor persoane din conducerea orașelor și partidelor fără a fi impozitate, astfel prejudiciind bugetul de stat și bugetele locale cu sute de milioane lei.

O altă mare problemă legată de piețele din țară, ține de comercializarea mărfurilor nealimentare și a produselor alimentare. Prin rețelele de piețe se vinde cea mai mare parte a contrabandei de mărfuri și a celor falsificate și necontabilizate, dar și a bunurilor care trebuie să fie taxate cu Taxa pe Valoare Adăugată.

Cu regret, toate aceste mărfuri și bunuri, majoritatea din import legal și ilegal, se vând prin intermediul persoanelor care dețin patentă, astfel fiind excluse din clasa celor taxate cu TVA.

Un calcul al unor experți ne arată că suma prejudiciilor aduse bugetului de stat de la neplata TVA, anual ar constitui peste 3,0 miliarde lei, bani necesari pentru majorarea salariilor medicilor și învățătorilor, a pensiilor și a retribuțiilor unor categorii de angajați, subvenționarea agriculturii etc.

Gheorghe Costandachi
2016-08-17 08:45:00

Comentarii