Creștem Moldova până jefuim tot bugetul de stat

Avem un fel de „buget de stat”

Gheorghe Costandachi
25/08/2016
Foto: telegrafonline.ro

Din bugetul de stat se fură deschis și nimeni nu are nicio treabă. Tragedia este că nu se fură banii moldovenilor, ci banii acordați de europeni și americani. Bugetul de stat al Republicii Moldova este ciupit și hărțuit din toate părțile. Din bugetul de stat se fură, tot ce se poate și toți cui nu le este lene, mai ales dacă au rude prin structurile de stat și firme.

O analiză recentă a stabilit că circa 75% din valoarea serviciilor acordate instituțiilor de stat de către agenții economici sunt valorificate de entități afiliate rudelor șefilor structurilor și instituțiilor de stat, a miniștrilor și celor cu influență politică. În cele mai mult cazuri, companiile independente care participă la licitații și oferă prețuri mult mai mici la serviciile prestate, decât companiile conectate prin diferite metode la șefii de stat, nu câștigă licitațiile.

Statul achită sume fantastice la întreținerea unor obiecte absolut inutile, pentru finanțarea altor structuri și servicii umflate artificial, care nu au nicio necesitate pentru societate.

Toate concluziile făcute din analiză reflectă unanim intențiile necurate ale guvernării, orientate ca scop la jefuirea resurselor bugetare în folosul celor care ”guvernează” așa numita ”țară”.

În prezent, cea mai mare problemă a bugetului Republicii Moldova reprezintă datoria statului față de Banca Națională, care urmează a fi convertită în datorie de stat publică ce însumă 13,7 miliarde de lei. Această datorie s-a format în urma furtului bancar din anul 2014. În rezultatul depistării deficitului de lichidități la trei bănci, deficit de aproximativ un miliard de dolari SUA, Guvernul Moldovei împreună cu BNM au elaborat un document secret, prin care a fost acordată suma de 14,7 miliarde de lei în formă de credit pentru cele trei bănci problematice. Această afacere a explodat sistemul bancar și a provocat criza de sistem, în care Moldova se află și în prezent.

Conform acordurilor și convențiilor internaționale, Guvernului R.Moldova se interzicea întreprinderea unor asemenea măsuri, or aceasta însemnă implicare directă în procesele economiei de piață. Implicarea autorităților statului trebuia să se reducă la monitorizare, control exigent și anchetarea cazurilor de administrare frauduloasă și incorectă a instituțiilor bancare.

Această situație a impus unele restricții Moldovei din partea instituțiilor financiare internaționale, cum sunt FMI și Banca Mondială. Astfel, bugetul RM a fost lipsit de aproximativ 2,5 miliarde de lei, fapt care s-a răsfrânt imediat asupra deficitului bugetar, cotat la sfârșitul anului 2015 la aproximativ 17%.

Creștem Moldova sau calea spre default?

Ajutorul acordat de străini bugetului de stat în ultimii ani a constituit 27,76 miliarde lei. Puțini din cetățenii Moldovei cunosc că fără alimentare din partea donatorilor externi, bugetul de stat ar fi gol sau fără bani. Adică R.Moldova practic nu ar exista, deoarece nu există realmente surse de acoperire și întreținere a instituțiilor statului, în principal, care prezintă atributele principale a existenței unui stat (poliția, armata, educația, ocrotirea sănătății altele).

Dacă priviți figura de mai jos, observați că suportul financiar acordat de partenerii străini a înregistrat ritmuri de creștere foarte mari. Cel mai mare volum de ajutor financiar din partea partenerilor externi a fost înregistrat în anul 2014, însumând 6,218 miliarde de lei. Acest suport financiar major a fost acordat bugetului Moldovei în anul în care în Moldova au fost furate din sistemul bancar în jurul a 20 miliarde de lei.

Putem presupune că partenerii occidentali au făcut tot posibilul ca după eliminarea guvernării comuniste să acorde toată asistența, în special financiară, pentru ca așa-zisa guvernare proeuropeană, venită la putere să înceapă procese de reformare și dezvoltare ale Moldovei.

Însă, toate speranțele cetățenilor, pe de o parte, și, pe de altă parte, ale partenerilor de dezvoltare au fost spulberate odată cu evenimentele frauduloase produse.

Pe parcursul anilor 2007-2015, Moldova a primit granturi (ajutor financiar nerambursabil) de la parteneri de dezvoltare în valoare de 14,715 miliarde de lei (vezi tabelul 4). Aceasta constituie ca valoare 1,5 bugete anuale de stat din anul 2009 sau 3 bugete de stat din anul 2004.

În aceeași perioadă, pentru acoperirea deficitului bugetar, Moldova a primit împrumuturi de la partenerii de dezvoltare în valoare de 13,043 miliarde de lei.

Valoarea totală a asistenței financiare din partea instituțiilor internaționale pentru susținerea bugetului de stat, în perioada anilor 2007-2015, a constituit 27,758 miliarde de lei, ce echivalează cu un buget de stat pentru anul 2014.

În prezent, datorită faptului că RM nu are semnat un nou acord cu FMI, iar contribuabilii au devenit reticenți la plata impozitelor, în bugetul de stat se formează o gaură financiară care accelerează alunecarea statului în incapacitate de plată. Pe de altă parte, crește presiunea bugetară provocată de datoria către BNM, fapt ce amplifică apropierea de defaultul mult așteptat al statului.

Gheorghe Costandachi
2016-08-25 11:03:00

Comentarii