Recomandările aticriză // Asigurarea alimentelor pentru grupurile vulnerabile și reprofilarea profesională a tinerilor și migranților

Irina Odobescu
01/12/2020
UNDP

Crearea unui sistem de servicii de telemedicină în beneficiul celor mai vulnerabile grupuri, în contextul COVID-19 și protejarea grupurilor vulnerabile, inclusiv prin acordarea ajutoarelor alimentare sunt principalele recomandări ale Studiului de evaluare a impanctului socio-economic al crizei pandemice. 

„Încurajăm autoritățile publice să utilizeze Raportul respectiv în procesul de elaborare a politicilor, exprimând încredere că acesta va servi în egală măsură ca bază pentru noi dialoguri cu partenerii de dezvoltare, comunitățile locale, sectorul privat și inovatorii sociali, pentru a coagula eforturile și a multiplica efectele pozitive grație implementării măsurilor de redresare”, a declarat Adrian Ermurachi, secretar general adjunct al Guvernului Republicii Moldova.

Autorii studiului a subliniat necesitatea implementării recomandărilor pentru a îmbunătăți situația grupurilor vulnerabile în R. Moldova în perioada pandemică. Una dintre recomandări este reprofilarea profesională pentru tinerii NEET și muncitorii emigranți reveniți. Un alt ajutor considerabil de la stat ar fi și majorarea alocațiilor sociale și extinderea protecției sociale ca să acopere grupurile vulnerabile care în prezent nu beneficiază de plăți sociale. 

Raportul a relevat că vârstnicii sunt o categorie care au suferit și de excluderea socială, de aceea raportul propune oferirea sprijinului social sporit, prin implicarea mai multor asistenți sociali și/sau prin acordarea ajutoarelor alimentare. 

Pentru a proteja femeile din grupurile de risc este necesar și elaborarea unui program de răspuns la violența domestică. În situația în care jumătate din respondenți au subliniat accesul redus la studii în regim online este necesară asigurarea accesului la învățământ pentru copiii din familii vulnerabile. Sporirea rezilienței gospodăriilor care, prin educație financiară și disciplină, urmează să își dezvolte capacitatea de a economisi este o altă recomandare

Pentru sectoarele economiei, raportul scoate în evidență necesitatea sprijinului pentru reintegrarea și recrutarea forței de muncă. O altă recomandare ar fi suportul asigurarea muncii la distanță și lucrul în ture la fabrici. Amânarea plăților aferente impozitelor și contribuțiilor sociale pentru companiile care înregistrează o reducere a veniturilor și amânarea plăților aferente creditelor pentru IMM-uri sunt alte măsuri pentru redresarea economiei. 

Elaborarea unor măsuri de sprijin pentru comerțul electronic, pentru transport și depozitare ar spori creșterea economică și foraț de cumpărare. 

Recomandările de evaluare a impactului socioeconomic vor fi luate în considerație la elaborarea măsurilor și programelor de redresare post-COVID-19, pentru a construi un viitor mai bun și pentru a garanta progresul către atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. 

Evaluarea a fost efectuată în perioada mai–octombrie 2020 și a fost realizată utilizând studiile făcute publice, datele disponibile ale Biroului Național de Statistică, un sondaj al Magenta Consulting – parte a analizei PNUD, desfășurat în august–septembrie 2020 în rândul a 390 de cetățeni și 450 de companii, precum și surse alternative de date, inclusiv megadate și micro-narațiuni.

Irina Odobescu
01/12/2020

Comentarii