Nouă organizații neguvernamentale cer anularea taxei de stat pentru cererile în instanţa de contencios administrativ

Anticoruptie.md
21/02/2024

Nouă organizaţii neguvernamentale de drept au semnat un apel către autorităţi,  în care solicită anularea taxei de stat pentru examinarea plângerilor în instanţa de contencios administrativ. În timp ce autoritățile declară că, prin aprobarea modificărilor, va fi încurajată rezolvarea pe cale extrajudiciară a litigiilor, semnatarele Apelului susțin că introducerea taxei pune o presiune enormă pe categoriile vulnerabile, dar mai ales îngrădește și încalcă dreptul la justiție.

„De la intrarea în vigoare a Legii taxei de stat nr.213 din iulie 2023 și a modificărilor art.212 alin.(1) lit. e) din Codul administrativ, persoanele care revendica în instanțele judecătorești apărarea unui drept vătămat prin activitatea administrativă ilegală a autorităților publice sunt obligate să plătească taxa de stat și taxa de timbru. Astfel, pentru a contesta în justiție acțiunile administrative ilegale ale autorităților publice, cetățenii si mediul de afaceri trebuie deja să plătească statului atunci când tot statul le încalcă drepturile”, se arată în Apel.

Totodată, semnatarii atenționează că, în același timp, Legea taxei de stat scutește autoritățile administrației publice de taxa de stat și de taxa de timbru la înaintarea acțiunilor și la contestarea hotărârilor instanțelor de judecată, inclusiv în cauzele examinate în procedură de contencios administrativ, chiar și în căile de atac, indiferent de calitatea lor procesuală.Astfel, chiar dacă pierd procesul, rămâne neclar dacă autoritățile publice vor compensa aceste taxe persoanelor care au câștigat procesul sau vor rămâne exonerate în continuare de la plata lor.

Semnatarii apelului susţin că obligativitatea plății taxelor de stat va lovi, întâi și-ntâi, în persoanele vulnerabile, încălcându-le dreptul la justiție.  

„ Abordarea guvernării este îngrijorătoare, căci afectează direct accesul la justiția administrativă, care are menirea să protejeze drepturile omului împotriva abuzurilor, arbitrariului și a ilegalităților comise de către autoritățile publice. Justiția administrativă previne construcția statului de tip polițienesc. Orice om când se crede nedreptățit de stat mai are unica speranță să obțină dreptate anume în justiția administrativă, care din acest motiv trebuie să fie gratuită, mai ales în condițiile Republicii Moldova. Aceste modificări legislative sunt contrare capitolului 23 al Acquis-ului Uniunii Europene. Până în prezent nic o guvernare n-a instituit taxe pentru adresare în justiția administrativă. Dreptul de acces efectiv la o justiție administrativă este fundamental [art. 53 din Constituția Republicii Moldova] și nu poate fi limitat prin taxe de stat. Pentru contestarea în justiția administrativă a unui act administrativ individual illegal din domeniul economic, reclamantul va trebui să scoată din buzunar sute, mii sau chiar milioane de lei pentru taxe, în funcție de natura și valoarea litigiului. La fel și concurenții electorali vor trebui să achite taxe lacontestarea deciziilor organelor electorale. Cel mai mult însă taxele îi vor afecta pe cei vulnerabili. Spre exemplu, un pensionar care primește o pensie de 5.000 lei și solicită instanței obligarea autorităților să-I indexeze pensia la rata inflației de 30% sau cu 1.500 lei lunar, cu cât nu i-a fost indexată pensia timp de 2 ani, va achita taxe de la 1.890 lei doar pentru judecata în prima instanță. O persoană căreia autoritățile publice i-au cauzat un prejudiciu material sau moral de 100.000 lei va trebui să achite în justiție taxe de 8.887 lei pentru toate cele trei nivele de jurisdicție, fără a lua în calcul alte cheltuieli de judecată. Dacă AIPA refuză unui fermier acordarea subvenției de 3.000.000 lei, pentru a contesta și obliga AIPA să-i acorde subvenția, fermierul va fi nevoit să achite în judecată taxe de la 75.730 lei până la 193.201 lei”, se mai arată în Apel.

La data de 1 ianuarie 2024 a intrat în vigoare noua Legea a taxei de stat, prin care au fost ajustate cuantumurile taxei de stat, a fost introdusă noțiunea de „taxă de timbru”,  a fost modificat procentul de încasare a taxei de stat și a fost majorată  taxa de stat pentru anumite cereri în instanța de judecată. Autoritățile motivează modificarea prin faptul că astfel persoanele care se află într-un litigiu, care poate fi soluționat mai simplu și mai rapid pe cale extrajudiciară, vor fi mai motivate să o facă.

Conform noii Legi a taxei de stat au fost introduse următoarele de tipuri de taxe:

1. Taxa de timbru, care constituie 200 de lei, este o sumă de bani care se percepe, o singură dată, de la persoanele fizice și juridice pentru intentarea unui proces judiciar civil, de contencios administrativ, precum și pentru fiecare contestație împotriva deciziei agentului constatator asupra cauzei contravenționale atât în primă instanță, cât și în căile de atac. Taxa de timbru nu este susceptibilă de scutire, amânare sau eșalonare, cu excepțiile prevăzute de prezenta lege. Suma de bani plătită ca taxă de timbru nu se restituie și nici nu se compensează din contul părții care a pierdut procesul. Nu se percepe taxă de timbru de la autoritățile și instituțiile publice în acțiunile care au ca obiect încasarea unor sume de bani la bugetul de stat.

2. Taxa de stat pentru cererile de chemare în judecată, care se achită pentru cererile de chemare în judecată în cazul litigiilor cu caracter patrimonial și nepatrimonial, conform anexei nr.1 al Legii taxei de stat.

3. Taxa de stat pentru cererile de apel este taxa pentru cererile de apel împotriva hotărârilor instanțelor de judecată, inclusiv pentru apelul incident și cererile de alăturare la apel. Aceasta constituie 85% din taxa de stat achitată în prima instanță, iar în cazul litigiilor cu caracter patrimonial – 85% din taxa calculată din suma contestată.

4. Taxa de stat pentru cererile de recurs privind hotărârile instanțelor de judecată constituie 70% din taxa de stat achitată în prima instanță, iar în cazul litigiilor cu caracter patrimonial – 70% din taxa calculată din suma contestată.

5. Taxa de stat pentru cererile de revizuire a actelor judecătorești de dispoziție constituie 55% din taxa de stat achitată în prima instanță, iar în cazul litigiilor cu caracter patrimonial – 55% din taxa calculată din suma contestată.

Anticoruptie.md
21/02/2024
Textele de pe pagina web a Centrului de Investigații Jurnalistice www.anticoruptie.md sunt realizate de jurnaliști, cu respectarea normelor deontologice și sunt protejate de dreptul de autor. Preluarea textelor știrilor și a investigațiilor jurnalistice se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agenții, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat de pe www.anticoruptie.md în primul alineat, iar în cazul posturilor de radio și TV – se citează obligatoriu sursa.

Preluarea integrală a textelor se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil semnat cu Centrul de Investigații Jurnalistice.Follow us on Telegram

Comentarii