Legea cu privire la statutul special al limbii ruse pe teritoriul Republicii Moldova, declarată neconstituțională

Anticoruptie.md
21/01/2021

Legea despre statutul special al limbii ruse pe teritoriul Republicii Moldova a fost declarată neconstituțională. O hotărâre în acest sens a fost pronunțată, joi, de Curtea Constituțională (CC). Judecătorul Vladimir Țurcan a avut o opinie separată în acest caz. Magistrații Înaltei Curți au stabilit că tratamentul preferențial al limbii ruse în comparație cu celelalte limbi ale minorităților etnice, prin poziționarea ei la nivelul limbii de stat, contravine articolului 13 din Constituție. Curtea a fost sesizată de deputații Octavian Țîcu și Dinu Plîngău (Platforma DA).

„Acest tratament nu este conform cu principiile enunțate de Preambulul Constituției și face ca prescripția articolului 10 alin. (2) din Constituție să fie golită de substanță în privința celorlalte minorități etnice care vorbesc o altă limbă decât limba rusă”, se menționează în comunicatul emis de Înalta Curte.

De asemenea, Curtea a reținut că pentru asigurarea aplicării prevederilor Legii contestate autoritățile statului trebuiau să aloce mijloace financiare suplimentare, care, la data adoptării Legii, nu au fost estimate, pentru traducerea actelor oficiale ale organelor puterii de stat și ale administrației publice, pentru traducerea denumirilor instituțiilor publice, pentru pregătirea înscrisurilor de pe plăcile cu denumirea autorităților publice, pentru traducerea denumirii mărfurilor, a instrucțiunilor, precum și a oricărei alte informații vizuale referitoare la mărfurile fabricate în Republica Moldova, pentru instruirea funcționarilor în sensul cunoașterii limbii ruse, pentru angajarea și remunerarea traducătorilor ș.a.

Legea elaborată de deputații socialiști Vasile Bolea, Bogdat Țîrdea și Adrian Lebedinschi prevede că în relațiile cu autoritățile de stat, administrația publică, instituțiile publice, precum și cu întreprinderile și organizațiile situate pe teritoriul Republicii Moldova, limba comunicării verbale și scrise este limba de stat și /sau limba rusă în calitate de limbă de comunicare interetnică, la alegerea cetățeanului.

Legea mai stipulează că funcționarii publici sunt obligați, la solicitare, să asigură traducerea în limba rusă, să primească cererile în limba rusă și să răspundă în limba în care a fost făcută solicitarea, iar pentru actele prezentate în alte limbi se anexează traducerea în limba de stat.

Proiectul de lege votat de coaliția PSRM-Pentru Moldova prevede acordarea statutului de limbă de comunicare interetnică limbii ruse și folosirea acesteia pe teritoriul Republicii Moldova la același nivel cu limba română.       

Consiliul Superior al Magistraturii a avizat negativ proiectul de lege în cadrul ședinței din 8 decembrie. Ulterior, proiectul a fost criticat în termeni duri și de experții Centrului Național Anticorupție. Potrivit expertizei CNA, proiectul de lege constituie un pericol iminent la adresa orânduirii sociale și bazele statalității Republicii Moldova, ar putea duce la conflicte între etnii, iar implementarea lui implică resurse financiare suplimentare considerabile din bugetul de stat.

Anticoruptie.md
21/01/2021

Comentarii