Energie electrică mai ieftină. Ce tarife au fost aprobate

Anticoruptie.md
08/12/2022

Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a examinat și aprobat, în ședință publică extraordinară, prețurile reglementate pentru energia electrică furnizată de furnizorii serviciului universal și de ultimă opțiune. Decizia a fost motivată micșorarea prețului de procurare a energiei electrice la 73,5 USD  în urma semnării la 3 decembrie curent a contractului dintre SA Energocom și MGRES (Centrala de la Cuciurgan).

Au fost aprobate următoarele prețuri reglementate de furnizare a energiei electrice de către Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L., diferențiate în funcție de punctele de delimitare sau locurile de consum ale consumatorilor finali:

- 396 bani/kWh pentru energia electrică furnizată la punctele de intrare în rețelele electrice de transport,  cu 128 bani/kWh mai puțin decât prețul în vigoare
- 410 bani/kWh - la punctele de ieșire din rețelele electrice de transport, cu 128 bani/kWh mai puțin decât prețul în vigoare
- 412 bani/kWh pentru consumatorii finali ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de tensiune înaltă (35–110 kV), cu 128 bani/kWh mai puțin decât prețul în vigoare
- 426 bani/kWh - de tensiune medie (6–10 kV), cu 129 bani/kWh mai puțin decât prețul în vigoare
- 462 bani/kWh - de tensiune joasă (0,4 kV), cu 129 bani/kWh mai puțin decât prețul în vigoare

Pentru S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord” au fost aprobate următoarele prețuri reglementate diferențiate și anume:

- 365 bani/kWh pentru energia electrică furnizată la punctele de intrare în rețelele electrice de transport, cu 96 bani/kWh mai puțin decât prețul în vigoare
- 380 bani/kWh - la punctele de ieșire din rețelele electrice de transport, cu 95 bani/kWh mai puțin decât prețul în vigoare
- 400 bani/kWh pentru consumatorii finali ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de tensiune medie (6–10 kV), cu 95 bani/kWh mai puțin decât prețul în vigoare
- 465 bani/kWh - de tensiune joasă (0,4 kV), cu 95 bani/kWh mai puțin decât prețul în vigoare

Prețurile reglementate pentru furnizarea energiei electrice vor fi aplicate începând cu data de 8 decembrie 2022.

 

Anticoruptie.md
08/12/2022Follow us on Telegram

Comentarii