DOC// Cum a fost prelungită autorizaţia pentru uzina metalurgică din Rîbniţa. Agenţia de Mediu, impusă să elibereze documentul timp de o zi

Julieta Saviţchi
06/09/2022
agora.md

Agenţia de Mediu a fost impusă de către Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) să elibereze timp de o zi autorizația de emisie a poluanților și cea pentru gestionarea deșeurilor pentru Uzina Metalurgică Moldovenească din Rîbnița pentru perioada de până la 30 septembrie 2022.

Totodată, CSE a cerut agentului economic din stânga Nistrului, care este unul din principalii contribuabili la formarea bugetului din republica nerecunoscută, să înlăture toate neajunsurile constatate de Agenţia de Mediu.

Amintim că, la sfârţitul lunii trecute, Agenția de Mediu a refuzat să acorde autorizație de mediu pentru gestionarea deșeurilor Uzinei Metalurgică de la Râbnița, după expirarea termenului de două luni de când Comisia pentru Situații Excepționale a prelungit autorizația de mediu.

Refuzul a venit din cauza constatării unor neconformități și necesitatea de ajustare a condițiilor tehnice.

Pe 29 aprilie curent, Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova a emis o decizie conform căreia s-a făcut excepție de la o serie amplă de legi pentru a obliga Agenția de Mediu să emită pentru combinatul din Râbnița autorizația de emisie a poluanților în atmosfera de la surse fixe valabilă până la 31 mai 2022.

În această perioadă, acest agent economic transnistrean urma să implementeze toate recomandările prevăzute în decizia de refuz a Agenției de Mediu din 13.04.2022 expediată la cererea depusă de Uzina Metalurgică Moldovenească pe 14 ianuarie 2022.

Prelungurea autorizațiilor emise pe 3 mai denotă că agentul economic transnistrean nu s-a conformat să respecte condițiile de mediu stabilite de Guvernul Republicii Moldova. 

Reprezentanţii Guvernului de la Chișinău a au recunoscut anterior că au cedat autorizaţia pentru uzina metalurgică pentru ca să poată procureaenergie electrică de la Centrala Termoelectrică Moldovenească din Transnistria.

Prețul convenit cu centrala din regiunea separatistă transnistreană a fost 59,5 de dolari americani pentru un megawatt-oră.

Julieta Saviţchi
06/09/2022Follow us on Telegram

Comentarii