Curtea Constituțională a respins un proiect al Guvernului de modificare a Constituției

Julieta Savițchi
22/09/2020

Curtea Constituțională a avizat negativ inițiativa Guvernului de revizuire a Constituției privind reorganizarea sistemului judecătoresc. Cancelaria Guvernului a solicitat avizul Curții Constituționale, condiție necesară pentru a putea transmite proiectul în Parlament.

„Curtea a notat că proiectul de lege constituţională pentru modificarea și completarea Constituției nu respectă condițiile de revizuire a Constituției și nu poate fi înaintat spre examinare Parlamentului. Acest aviz este definitiv și nu poate fi supus niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”, se arată în decizia CC.

Președinta instanței, Domnica Manole, a explicat în cadrul unui briefing că Guvernul este în drept să solicite un alt aviz, cu condiția că se va ține cont de observațiile Curții Constituționale.

„Analizând sesizarea depusă pe data de 1 iulie 2020, prin care Guvernul a solicitat avizul asupra proiectului de lege pentru modificarea Constituției, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 33 din 22 ianuarie 2020, Curtea a observat că, la data înregistrării sesizării, respectiva hotărâre prin care s-a adoptat proiectul de modificare a Constituției nu era publicată în Monitorul Oficial, așa cum prevede art. 102, al. 4 din Constituție, potrivit căruia, hotărârile adoptate de Guvern și nepublicate în Monitorul Oficial sunt inexistente”, a argumentat Domnica Manole.

În același timp, Curtea a menținut unele prevederi din proiectul Guvernului de modificare a Constituției. Astfel, a fost acceptată modificarea ce ține de distribuirea numerică a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii între judecători și non-judecători, adică șase judecători și șase non-judecători, precum și excluderea președintelui Curţii Supreme de Justiţie, a ministrului Justiției şi a procurorului general din componența Consiliului, se încadrează în limitele materiale de modificare a Constituției.

Curtea Constituțională a acceptat și prevederea de a reglementa în Legea Fundamentală competența șefului statului de a se opune numirii în funcție a unui judecător doar o singură dată. 

Julieta Savițchi
22/09/2020

Comentarii