Au semnat contracte cu soțiile lor și s-au angajat șoferi la primărie. Opt aleși locali ar putea să rămână fără funcții

Irina Odobescu
01/12/2020

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis acte de constatare în privința a patru primari din raioanele Drochia, Dondușeni, Telenești și Anenii Noi și în cazul a patru consilieri locali din raioanele Drochia, Cantemir și Cahul. Aceștia fie și-au angajat odraslele în instituții publice, fie au semnat contracte cu soțiile lor, fie au continuat să își administreze afacerile după ce au urcat în fotoliul de primar.  

Actualul primar al satului Mereni din Anenii Noi, Valentin Vieru, a admis patru situații de incompatibilitate de funcții. Mai exact, alesul local a desfășurat activitatea de întreprinzător în perioadele în care a deținut mai multe funcții publice, și anume cea de director adjunct al Serviciului Piscicol, șef adjunct al Inspectoratului Ecologic de Stat, viceprimar al satului Mereni și, ulterior, din momentul accederii în funcția de primar, a continuat această activitate economică până la 31 ianuarie 2020.

Primarul satului Popeștii de Jos din raionul Drochia, Ion Gusacinchi, a semnat 11 contracte pentru furnizare de bunuri și prestării de servicii cu o firmă reprezentată de soția sa.

De cealaltă parte, primarul nu consideră conflict de interes aceste contracte deoarece au o valoare mică. „Marfa a fost eliberată de vânzător conform procurii și facturilor de o altă persoană (intendent), și nu de primar. Acest magazin este unicul de pe teritoriul satului care dispune de mărfuri necesare pentru instituțiile din teritoriu”, a argumentat alesul local.

Popeștii de Jos, Drochia

„Pentru primărie este mai convenabil să procure mărfurile de la magazinul din localitate. Nu se achită transportul și nu este nevoie să te deplasezi în flecare zi în centrul raional. Materialele […] au fost luate în evidență contabilă și realizate după necesitate conform actelor de decontare.”

În același timp, Gusacinchi a semnat o cerere de angajare a fiului său în cadrul casei de cultură din localitate și a satisfăcut alte trei solicitări din partea acestuia cu privire la acordarea concediilor și eliberarea sa din funcție.

La rândul său, Gusacinchi susține că funcția de conducător artistic nu este publică și nu este în subordonarea directă a primarului. În ce privește cererea de concediu, aceasta  a fost coordonată cu directorul casei de cultură, care a prezentat tabelul semnat în contabilitate unde s-a efectuat calculul. El a demisionat din cauza acuzărilor.  

Baraboi, Dondușeni

Leonid Cotorcea, primarul comunei Baraboi din raionul Dondușeni, a admis „o eventuală încălcare a regimului juridic al incompatibilităților”. Mai exact, el a exercitat simultan mandatul de primar al comunei Baraboi și calitatea de asociat unic în cadrul unei întreprinderi în perioada noiembrie 2019–septembrie 2020. 

Primarul a spus că nu a fost la curent că genul de activitate de fondator și conducător al unei întreprinderi individuale se află în conflict de interese cu activitatea de primar.

„M-am adresat la mai multe organe pentru consultații, dar toți mi-au comunicat că funcția de conducător și fondator al întreprinderii individuale nu se află în conflict de competență cu funcția de primar. Inspectorul de integritate, doamna Alina Munteanu, m-a informat că conducătorul și fondatorul întreprinderii individuale și funcția de primar sunt incompatibile. Prin urmare, am procedat la închiderea întreprinderii.”

Ghiliceni, Telenești

Primarul comunei Ghiliceni, Nicolae Rotaru, din raionul Telenești a admis încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese prin faptul că a emis și semnat 22 de dispoziții pe numele soției, angajată în calitate de perceptor fiscal în cadrul primăriei.

Igor Bunescu, un consilier din Consiliul sătesc Chetrosu, raionul Drochia, începând cu ianuarie 2016 până în prezent, a deținut mandatul de consilier și calitatea de administrator a unei întreprinderi municipale. Bunescu nu și-a exercitat dreptul de a-și exprima punctul de vedere.

Alți doi consilieri locali din consiliile sătești Lujnoe și Lopățica din raionul Cahul au fost șoferi în cadrul primăriilor. Iar un consilier local din comuna Chioselia, raionul Cantemir, a deținut funcția de director de grădiniță concomitent cu cea de ales local.

Dacă actele de constatare ale ANI vor rămâne definitive, toți cei opt aleși locali vor fi înscriși în Registrul interdicțiilor, fiind decăzuți din actualele funcții și lipsiți de dreptul de a mai deține o funcție publică sau de demnitate publică timp de trei ani.

Irina Odobescu
01/12/2020

Comentarii