Expertiza judiciară de examinare a drogurilor - acreditată la nivel internațional

Natalia Porubin
06/07/2021
PNUD Moldova

Expertiza judiciară în domeniul examinării drogurilor corespunde standardelor internaționale. Performanța aparține Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare (CTCEJ) al Inspectoratului General al Poliției, care a obținut acreditarea conform standardului ISO 17025 pentru un nou domeniu - identificarea drogurilor din clasa amfetaminelor prin metoda cromatografie gazoasă GC/MS. Instituția a fost acreditată la acest domeniu în aprilie curent de Centrul Național de Acreditare „MOLDAC”. Pregătirea pentru procedură a fost posibilă datorită sprijinului acordat de Guvernul SUA, prin intermediul unui proiect implementat de PNUD Moldova.

Expertiza drogurilor este de departe cea mai solicitată în cadrul CTCEJ, instituția recepționând zilnic între 30 și 50 de cereri de acest fel din partea organelor de drept. De la câteva grame de droguri, până la cantități impresionante, de sute de kilograme, misiunea identificării substanțelor reținute de oamenii legii revine, de fiecare dată, experților judiciari. Infracțiunea este constatată doar atunci când există material probant. Astfel, rapoartele de expertiză judiciară reprezintă probe grele în dosarele de judecată.

Conține materia prezentată spre examinare substanțe narcotice și dacă da, cărui tip de droguri se atribuie acestea? Care este cantitatea drogurilor care se conțin în substanța depusă pentru expertiză? Acestea sunt, de cele mai dese ori, întrebările pe care le adresează organele de urmărire penală experților din cadrul CTCEJ.

Andrei Modrînga, șef al Secției Examinări substanțe din cadrul CTCEJ

Uneori, experții judiciari au la dispoziție câteva ore pentru a oferi răspunsuri la toate întrebările oamenilor legii. „Sunt cazuri când organul de urmărire penală cunoaște că suspectul are bilet și trebuie să plece imediat după ce a livrat o cantitate de droguri. Astfel, este nevoie să intervenim foarte rapid. La fel, e nevoie de reacție promptă și în alte cazuri. De exemplu, persoana fiind reținută pe un termen de 72 de ore, noi trebuie să reușim să examinăm un număr mare de probe cu conținut necunoscut, pentru a dovedi prezența sau lipsa drogurilor în acestea”, susține Andrei Modrînga, șef al Secției Examinări substanțe din cadrul CTCEJ.

La fel de rapid se acționează și în cazul măsurilor speciale de investigații efectuate de subdiviziunile speciale ale poliției, când oamenii legii vor să stabilească dacă substanțele, care se află în circuit (de exemplu, prin intermediul unor colete), sunt droguri. Mostrele sunt analizate, rapoartele de expertiză – efectuate, coletul cu substanța merge mai departe, iar bănuitul îl preia, fiind imediat reținut de poliție.

Experții judiciari reușesc să efectueze expertize de calitate în timp restrâns, inclusiv datorită metodei pentru care au obținut acreditarea ISO 17025 – identificarea amfetaminelor prin metoda cromatografie gazoasă GC/MS.

„Am înaintat anume această metodă pentru acreditare, deoarece în ultima perioadă substanțele din clasa amfetaminelor sunt cele mai frecvent întâlnite în circulația ilegală”, afirmă Andrei Modrînga.

Trasabilitate și control strict asupra probelor

De la intrarea în instituție a cererii de efectuare a expertizei judiciare și până la emiterea raportului final, traseul probelor în cadrul instituției este documentat cu strictețe. Probele sunt fotografiate, după care urmează examinarea propriu-zisă a corpului delict, utilizându-se echipamente performante.

Experții spun că fiecare corp delict se păstrează în condiții de securitate, la acesta având acces un număr limitat de persoane. La finele examinărilor, este emis un raport de expertiză judiciară, unde sunt incluse toate detaliile, inclusiv probele, cantitatea prezentată și cantitatea utilizată pentru proba analitică, cantitatea de solvent utilizată pentru probă etc. Orice etapă a procesului de examinare poate fi verificată, susțin angajații secției – cine a făcut examinarea, cine a participat la expertiză, etc. Toate datele din fiecare dosar sunt păstrate timp de 25 de ani împreună cu raportul de expertiză judiciară.

Miza este un rezultat sută la sută corect

Irina Calancea, expertă criminalistă

Irina Calancea, expertă criminalistă, activează de trei ani în cadrul secției în care are loc examinarea substanțelor narcotice. Tânăra spune că s-a regăsit în această meserie extrem de importantă, care impune o mare responsabilitate.

Munca mea constă în examinarea substanțelor stupefiante și psihotrope, produse medicamentoase, substanțe chimice în general. Acum am în lucru 11 solicitări care se află la diferite etape de expertiză. La unele lucrez în laborator, la altele deja introduc datele și rezultatele în raport. Sunt conștientă că de rezultatele expertizei judiciare depinde soarta părților implicate în dosar, astfel că doza de adrenalină este prezentă zilnic în activitatea mea. Pot să repet de câteva ori examinarea probei că să fiu sigură că rezultatul este cert. Așa fac și alți colegii ai mei, toți sunt extrem de responsabili”, spune tânăra.

Acreditarea ISO înseamnă recunoaștere națională și internațională

Alături de Irina, în secția de examinări substanțe muncesc alte 11 persoane. În perioada evaluării, sarcina de lucru a unor angajați s-a mărit. Pe lângă activitatea zilnică de efectuare a expertizelor judiciare, un grup de patru experți trebuia să muncească și la dosarul de validare pentru evaluare și acreditare.

În dosarul respectiv au fost incluse toate materialele care vin în susținerea ideii că metoda de examinare aleasă de ei generează rezultatul scontat. Au făcut multiple încercări, în baza unor criterii stabilite pentru a valida metoda. În evaluarea metodei propuse de instituție au fost antrenați doi experți internaționali. Din momentul evaluării până la înmânarea certificatului de acreditare au trecut trei luni, perioadă în care angajații secției au făcut ajustări minore și anumite îmbunătățiri, recomandate de evaluatori.

Chiar dacă acreditarea ISO a implicat muncă în plus din partea angajaților, rezultatele obținute au meritat tot efortul. Acreditarea înseamnă, în primul rând recunoașterea internațională, certitudinea validității rezultatelor expertizei judiciare pentru organul de urmărire penală, care are toată încrederea în expertizele făcute de noi. Totodată, acreditarea ne deschide oportunități noi în domeniul colaborării cu centre criminalistice din alte țări, precum și aderarea la structuri internaționale de profil”, susține Mihail Coșleț, șef adjunct al CTCEJ.

Începând cu anul 2014, Centrul Tehnico-Criminalistic şi Expertize Judiciare a beneficiat de asistență oferită de Guvernul SUA prin intermediul PNUD Moldova. Datorită acestor intervenții, în februarie 2018, instituția a fost acreditată în conformitate cu standardul SM SR EN ISO/CEI 17025:2006 (înlocuit de SM EN ISO/IEC 17025:2018) „Cerințe generale pentru competențele laboratoarelor de încercări și etalonări”, în șase domenii de expertiză: balistică, traseologie, dactiloscopie, grafoscopie, examinarea tehnică a documentelor și investigații în domeniul informaticii. În cadrul acestui proces, laboratoarele criminalistice ale Poliției au fost dotate cu echipamente, soluții software, necesare pentru obținerea acreditării.

SM SR EN ISO/CEI 17025:2018 este un standard internațional aplicabil expertizelor judiciare și reprezintă un mod de asigurare a beneficiarilor că laboratoarele criminalistice au capacități necesare pentru a furniza rezultate sigure și exacte ale investigațiilor/expertizelor făcute. Certificatul de acreditare confirmă corespunderea cu cerințele standardului şi permite recunoașterea la nivel internațional a rezultatelor examinărilor criminalistice efectuate în laboratoarele Poliției din Moldova.

Natalia Porubin
06/07/2021Become a Patron!

TestRapid

Comentarii