Integritate

Cum se fură grobian un doctorat. Ministrul Justiției Florin Iordache a plagiat până și un interviu cu Mihai Răzvan Ungureanu

Romania Libera
Autor: Cornelia Cozonac, Petre Badica, România Liberă
16/01/2017 67621

Florin Iordache a copiat pagini întregi dintr-un interviu-fluviu pe care MRU, pe atunci ministru de Externe, l-a acordat imediat după intrarea în UE. Actualul demnitar nu precizează sursa și nu folosește niciodată ghilimele. Mai mult, un sfert din articolele trecute în bibliografie sunt scrise de el însuși, iar 10% sunt comunicate de presă și rapoarte.

Actualul ministru al Justiției, Florin Iordache, a obținut titilul de doctor cu lucrarea “Impactul Corporaţiilor transnaţionale asupra proceselelor de integrare economică a României în UE” în Republica Moldova. Florin Iordache nu mai făcuse anterior nici un fel de curs în domeniul relațiilor economice internaționale. Doctoratul a fost obținut în anul 2007 la Universitatea Liberă Internațională Moldova (instituție privată), deși pe atunci politicianul era deputat la București, se arată într-o investigație publicată în România Liberă.

Un sfert din lucrare: grafice și tabele

Lucrarea de doctorat a lui Florin Iordache, pe care am consultat-o, este una scurtă, având numai 130 de pagini. Teza ajunge la 180 de pagini, după ce actualul ministru al Justiției adaugă sinteza rezultatelor obținute, concluziile și un număr de 32 anexe – în majoritate tabele luate din alte surse, cum ar fi institutul de statistică al UE, Eurostat, sau Institutul Național de Statistică al României și la care demnitarul nu a avut vreo contribuție.

Florin Iordache indică sursele lacunar (atunci când o face), nu folosește ghilimele cum trebuie (acestea lipsesc aproape cu desăvârșire din întreaga lucrare), dar mai ales își însușește pagini întregi fără să facă trimiteri la autorul lor.

Mai mult, în finalul tezei de doctorat, demnitarul pla-giază masiv dintr-un in-ter-viu pe care fostul ministru al afacerilor Externe, Mihai Răzvan Ungurea-nu, l-a acordat în ianuarie 2007 agenției Rompres (actua-la Agerpres). Am identificat patru pasaje vaste pe care Florin Iordache le-a plagiat doar cu o mică schimbare de topică, scoțând unele nume proprii sau transformând vorbirea directă a lui Mihai Răzvan Ungureanu în vorbirea -indirectă a tezei de doctorat. Chestionat în legătură cu această situație, ministrul Florin Iordache ne-a pus doar: “Nu comentez”.

A copiat și exprimarea greoaie

La pagina 126 din teza de doctorat (susținută în septembrie 2007 și aprobată o lună mai târziu), Florin Iordache scrie: “Aderarea României la UE va însemna schimbarea statutului actual al țării noastre de receptor de asistență pentru dezvoltare cu statutul de donator. Această schimbare de statut va determina două consecințe importante pentru România: pe de o parte, asocierea la politica UE de cooperare pentru dezvoltare și, pe de altă parte, elabo-rarea și implementarea propriei politici naționale de cooperare pentru dezvoltare. Din această dublă perspectivă, România va urmări să-și aducă propria contribuție la eforturile privind sprijinirea statelor în curs de dezvoltare. Din punct de vedere financiar, contribuția țării noastre va fi conformă angajamentelor asumate de UE, în ansamblul său, la nivel global, în cadrul diverselor conferințe globale în materie (Monterrey 2002, World Summit 2005), cât și obligațiilor asumate de România în raport cu UE, prin negocieri. Contribuția României la politica de cooperare pentru dezvoltare va comporta două dimensiuni: dimensiunea UE, prin contribuția la Fondul European de Dezvoltare (FED), principalul instrument financiar comunitar pe relația cu statele ACP, pe perioada 2008-2013, respectiv dimensiunea națională, prin bugetul național destinat politicii de cooperare pentru dezvoltare. În primul caz, din momentul aderării la UE, țara noastră a devenit parte a Acordului Cotonou, care definește parteneriatul dintre UE și țările ACP (Africa, zona Caraibe, Pacific). În consecință, România va contribui financiar cu circa 80 de milioane de euro pentru întreaga perioadă de timp menționată. În cel -de-al doilea caz, România și-a definit prioritățile în domeniu ca fiind trei state, Republica Moldova, Georgia, Serbia (exprimare defec-tuoasă plagiată de Iorda-che din interviul lui MRU – n.noastră), iar două sunt „state în atenție“, Irak și Afganistan, unde proiectele vor avea un caracter ad-hoc. În aceste state, România va derula proiecte cu fonduri proprii. Având în vedere obiectivul UE formulat pe 23-24 mai 2005, România va trebui să facă eforturi pentru alocarea a 0,17 % din VNB ca asistență oficială pentru dezvoltare (ODA), până în 2010, respectiv 0,33% din VNB ca ODA, până în 2015. Bugetul concret urmează a fi stabilit”.

Interviul dat de Mihai Răzvan Ungureanu agenției Rompres în ianuarie 2007 (Facsimil sus), plagiat de Florin Iordache în lucrarea sa de doctorat obținută în octombrie 2007 (facsimil jos)

Acest pasaj este identic cu răspunsul oferit  de Mihai Ungureanu reporterului Rompres, în ianuarie 2007, la întrebarea  “După aderare, România trebuie să contribuie cu o sumă substanțială la fondul de asistență pentru dezvoltare al UE. Care va fi această sumă și cum va fi distribuită?”.

Băsescu a scăpat fără să fie preluat

Paginile 127 și 128 din lucrarea de doctorat a actualului ministrul al Justiției sunt plagiate din același interviu a lui Mihai Răzvan Ungureanu. Florin Iordache nu indică sursa și nici nu face vreo trimitere la discuția jurnalistică în cauză, lăsând impresia că el este autorul acestor paragrafe. Una dintre puținele modificări aduse în teza de doctorat este scoaterea referirii lui MRU la președintele de atunci al României. Redăm doar pasajele modificate: 

“Strategia de politică externă a României, prezentată la 18 ianuarie 2005 de domnul președinte Traian Băsescu și pe care am reluat-o, la rândul meu, în nenumărate intervenții, stipulează clar că zona asiatică reprezintă o prioritate pentru țara noastră, în plan politico-diplomatic și economic”, scrie MRU.

“Strategia de politică externă a României stipulează clar că zona asiatică reprezintă o prioritate pentru țara noastră, în plan politico-diplomatic și economic”, plagiază Florin Iordache în teza de doctorat. Evident, Iordache nu avea cum să scrie că a vorbit personal cu președintele țării, totuși.

În pasajele preluate, ministrul înlocuiește sintagma “doi ani” din interviul lui MRU cu “perioada 2005-2007”. Mihai Răzvan Ungureanu  vorbește despre “concretizarea unui parteneriat extins cu India a cărui concretizare formală o pregătim pentru 2017”.

Cum interviul original a avut loc în ianuarie 2007, iar Florin Iordache și-a susținut teza 9 luni mai târziu, acesta din urmă a scris despre concretizarea parteneriatului extins cu India prin menționarea, între paranteze, a “siderurgiei Galați”. Semn că, între timp, înțelegerea româno-indiană s-a realizat. 

Interviul dat de Mihai Răzvan Ungureanu agenției Rompres în ianuarie 2007 (Facsimil sus), plagiat de Florin Iordache în lucrarea sa de doctorat obținută în octombrie 2007 (facsimil jos)

Ministrul Justiției din Guvernul Grindeanu schimbă “avem” cu “sunt” și scoate “de asemenea” din răspunsul lui MRU la întrebarea legată de “concurența de pe piața comună” pe care îl plagiază altfel integral. În cele două pagini preluate există șase numere scrise între paranteze pătrate. Corespondentul acestora în bibliografia de la sfârșitul tezei de doctorat reprezintă tot atâtea articole al cărui autor a fost tot Florin Iordache. Niciunul din aceste articole – publicate la Chișinău – nu sunt disponibile în mediul virtual, deși tocmai acesta este rolul unui demers științific: să devină cât mai cunoscut cercetătorilor și publicului larg.

Extrem de grav este faptul că aceste pasaje plagiate se află în partea a doua (chiar în paginile de final) a tezei de doctorat, acolo unde autorul ar fi trebuit să vină cu acea parte de contribuție originală, științifică.   

Cum se preia dimensiunea pontică

Al treilea plagiat din Mihai Răzvan Ungureanu apare la pagina 130 a tezei de doctorat a ministrului Justiției, Florin Iordache. Pentru că în interviul original, MRU vorbește la persoana întâi, în teza sa de doctorat demnitarul din actualul guvern Grindeanu a făcut ajustările necesare.

“Mizăm prin aceasta pe inducerea unei noi culturi a cooperării în regiune, care din păcate în ultimii ani s-a cantonat în structuri și formate lipsite de eficiență”, scrie MRU.

“Se mizează prin aceasta pe inducerea unei noi culturi a cooperarii în regiune, care din păcate în ultimii ani, s-a cantonat în structuri și formate lipsite de eficiență”, plagiază Florin Iordache, operând unele modificări de persoană.

 “Nu în ultimul rând, dimensiunea pontică implică și o mai bună cristalizare la nivelul regiunii Mării Negre a componentei externe a unor politici importante ale Uniunii Europene și mă gândesc în primul rând la domeniul energiei, la domeniul infrastructurii și la domeniul afacerilor interne, în care un loc aparte îl ocupă și politica în materie de migrație ilegală”, afirmă Mihai Răzvan Ungureanu în interviul pentru Rompres .

 “Nu în ultimul rând, dimensiunea pontică implică și o mai bună cristalizare la nivelul regiunii Mării Negre a componentei externe a unor politici importante ale Uniunii Europene și în primul rând, domeniul energiei, la domeniul infrastructurii și la domeniul afacerilor interne, în care un loc aparte îl ocupă politica în materie de migrație ilegală”, plagiază Iordache. Scoțând din teză, sintagma “mă gândesc” care apare în discursul lui MRU, fraza lui Iordache devine una șchioapă din punct de vedere gramatical.

Interviul dat de Mihai Răzvan Ungureanu agenției Rompres în ianuarie 2007 (Facsimil sus), plagiat de Florin Iordache în lucrarea sa de doctorat obținută în octombrie 2007 (facsimil jos)

A preluat și ghilimelele

Al patrulea fragment suspect de plagiat vine în prelungirea celui de-al treilea. Iordache preia răspunsul lui MRU la întrebarea: “Care sunt rezultatele concrete în ceea ce privește urmărirea obiectivelor politicii externe a României la Marea Neagră?” Florin Iordache a fost, din nou, nevoit să retușeze exprimarea directă a lui MRU.

“Am demarat Forumul Mării Negre pentru Dialog și Parteneriat, al cărui certificat de naștere a fost «emis» cu ocazia summit-ului de la București din 5 iunie”, a declarat MRU.

“România a demarat Forumul Mării Negre pentru Dialog și Parteneriat, al cărui certificat de naștere a fost «emis» cu ocazia summit-ului de la București”, a scris Iordache care a plagiat și ghilimele din interviul ministrului de atunci de Externe.

“Un aspect deosebit de relevant, dacă este să ne raportăm la fondul politic al temei, este adoptarea Declarației summit-ului prin care statele regiunii reafirmă scopurile și valorile comune”, a menționat MRU.

“Un aspect deosebit de relevant, este adoptarea Declarației summit-ului prin care statele regiunii reafirmă scopurile și valorile comune”, a plagiat trunchiat Florin Iordache.  În total, ministrul Justiției a plagiat 4 pagini (din cele 130 ale tezei sale de doctorat) dintr-un interviu dat de Mihai Răzvan Ungureanu pe atunci șeful diplomației de la București.

Mai grav este că frauda academică a lui Florin Ioradche implică complicități cu școala doctorală de la Chișinău. De asemenea, există alte pagini suspecte de plagiat. Despre asta vom scrie zilele următoare.

Iordache citează cărți în rusă

Calitatea științifică a unei lucrări de doctorat este dată și de consistența bibliografiei și importanța tratatelor și autorilor studiați. Există 144 de indicații bibliografice la finalul tezei lui Florin Iordache, din care 30 (adică 25% din întreaga biblografie) sunt articole semnate tot de el. Majoritatea au apărut la ULIM Chișinău unde ministrul Justiției, pe atunci deputat, și-a făcut și doctoratul. Un număr de șase cărți, pe care Florin Iordache și le-a trecut în bibliografie, sunt în limba rusă. În cv-ul său în limba engleză de la Camera Deputaților, demnitarul scrie că abilitățile sale lingvistice sunt franceza și engleza.

La bibliografie mai întâlnim documente ale Băncii Mondiale, Raportul Național al Dezvoltării Umane: Republica Moldova, Indicele Poducției Industriale. Tot la bibliografie, Iordache notează șase comunicate de presă printre care cel al INS privind înmatriculările noi de mașini pe anul 2006 sau cel privind investițiile în economie. Teza de doctorat are doar 37 de note de subsol, foarte puține. Florin Iordache face trimiteri la două cotidiane centrale, dar și la wikipedia, atunci când citează cifre statistice despre economia României. Extrem de grav, din teza lui Florin Iordache lipsesc aproape complet ghilimelele.

UPDATE

La o nouă lectură a tezei de doctorat, am descoperit încă un pasaj, al cincilea, asumat de către ministrul Justiției, Florin Ioradache, din interviul pe care MRU l-a dat în ianuarie 2007. Interviul a fost acordat de MRU în ianuarie 2007 cu opt luni înainte ca Iordache să își susțină teza de doctorat.

Interviul dat de Mihai Răzvan Ungureanu agenției Rompres în ianuarie 2007, plagiat de Florin Iordache în lucrarea sa de doctorat obținută în octombrie 2007 

MRU a declarat în interviu (cu negru am trecut pasajele preluate identic de Florin Iordache în teza sa de doctorat):

“Este adevărat că aderarea României la Uniunea Europeană va implica, pe termen scurt, unele inconveniente în relaţia cu Republica Moldova, cum ar fi introducerea vizelor sau încetarea Acordului de Comerţ Liber. Acestea sunt efecte care se încadrează în evoluţia standard a raporturilor statelor membre ale UE cu cele din vecinătatea imediată. România a întreprins însă o serie de măsuri de atenuare a acestor efecte (cum sunt facilităţile pentru emiterea vizelor), iar altele (asistenţa pentru dezvoltare) ne vor oferi posibilităţi sporite de acţiune pe viitor.

Pe termen mediu şi lung, prezenţa României în UE va avea un impact semnificativ, net pozitiv, la nivelul întregii societăţi moldovene. Sperăm ca parcursul reuşit al României spre Uniunea Europeană să ofere şi Republicii Moldova imboldul, determinarea şi argumentele necesare consolidării propriului drum spre Europa. Ne dorim ca experienţa României pe acest drum al integrării să fie folosită şi apreciată la adevărata sa valoare.  

Înţelegem că atenţia pe care o acordăm pentru promovarea opţiunii europene a Republicii Moldova ar putea trezi, în unele cazuri, reţinere, îndoială sau chiar nemulţumire. Cei care au astfel de dubii nu se numără printre cei cu adevărat interesaţi de împlinirea aspiraţiilor europene ale Chişinăului. Efortul persistent al României în această direcţie este motivat în primul rând de necesitatea fructificării, de către toţi cetăţenii Republicii Moldova, a şansei la libertate, prosperitate şi stabilitate. Prezenţa României în cadrul UE este o oportunitate de a contribui nemijlocit la împlinirea aspiraţiilor şi aşteptărilor societăţii moldovene, ale locuitorilor de peste Prut, o şansă uriaşă pe care nu ne putem permite să o irosim”.

Pasajul copiat de Florin Iordache se află la pagina 129 a tezei sale de doctorat (în partea a doua a lucrării unde ar fi trebuit să fie contribuția științifică originală a lui Iordache).

Florin Iordache a scris în teza sa de de doctorat:

“Aderarea României la Uniunea Europeană va implica, pe termen scurt, unele inconveniente în relaţia cu Republica Moldova, cum ar fi introducerea vizelor sau încetarea Acordului de Comerţ Liber. Acestea sunt efecte care se încadrează în evoluţia standard a raporturilor statelor membre ale UE cu cele din vecinătatea imediată. România a întreprins însă o serie de măsuri de atenuare a acestor efecte (cum sunt facilităţile pentru emiterea vizelor), iar altele (asistenţa pentru dezvoltare) ne vor oferi posibilităţi sporite de acţiune pe viitor.             

Pe termen mediu şi lung, prezenţa României în UE va avea un impact semnificativ, net pozitiv, la nivelul întregii societăţi moldovene. Sperăm ca parcursul reuşit al României spre Uniunea Europeană să ofere şi Republicii Moldova imboldul, determinarea şi argumentele necesare consolidării propriului drum spre Europa. Ne dorim ca experienţa României pe acest drum al integrării să fie folosită şi apreciată la adevărata sa valoare.  

Atenția care se acordă pentru promovarea opțiunii europene a R.Moldova trezește încredere pentru un viitor mai performant. Efortul persistent al României în această direcţie este motivat în primul rând de necesitatea fructificării, de către toţi cetăţenii Republicii Moldova, a şansei la libertate, prosperitate şi stabilitate. Prezenţa României în cadrul UE este o oportunitate de a contribui nemijlocit la împlinirea aspiraţiilor şi aşteptărilor societăţii moldovene”.

Niciuna din notele invocate de Iordache (vezi facsimil) nu sunt trimiteri la interviul lui MRU, ci după cum urmează:

18. Ciubotaru – Optimizarea macroeconomică din Republica Moldova

93. Maveyraud-Tricoire, Integration economique

103. OECD – Main Indicator

106. Păun – Analiza sistemelor economice 

Florin Iordache a declarat României Libere că nu vrea să comenteze.

Actualul ministru al Justiției, Florin Iordache, a obținut titilul de doctor cu lucrarea “Impactul Corporaţiilor transnaţionale asupra proceselelor de integrare economică a României în UE” în Republica Moldova. Florin Iordache nu mai făcuse anterior nici un fel de curs în domeniul relațiilor economice internaționale. Doctoratul a fost obținut în anul 2007 la Universitatea Liberă Internațională Moldova (instituție privată), deși pe atunci politicianul era deputat la București.

Investigaţii din aceeaşi categorie:

Articolul precedent la aceeaşi temă

Articolul următor la aceeaşi temă

Materialele de pe platforma www.anticoruptie.md pot fi preluate în limita a 1.000 de semne. În cazul paginilor web, în mod obligatoriu, trebuie indicată sursa şi linkul direct la articol. În cazul publicațiilor tipărite, posturilor de radio și televiziunilor va fi indicată sursa. Preluarea integrală este permisă doar în condiţiile unui acord prealabil cu Centrul de Investigații Jurnalistice. Articolele publicate pe portalul www.anticoruptie.md sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Comentarii