Avocații lui Șor au scăpat de amenda aplicată pentru că au părăsit ședința de judecată fără permisiunea președintelui ședinței. Decizia CSJ

Mariana Colun
30/04/2021

Avocații lui Ilan Șor, Aureliu Colenco, Denis Calaida și Nicolae Bojenco au scăpat de amenda în mărime de 1.500 de lei, aplicată de Curtea de Apel Cahul pentru că apărătorii nu s-au supus dispozițiilor președintelui ședinței de judecată și au părăsit, la 13 aprilie curent, sala ședinței de judecată fără permisiunea președintelui ședinței. La 28 aprilie, magistrații de la Curtea Supremă de Justiție au casat integral încheierea Colegiului judiciar al Curţii de Apel Cahul și au dispus încetarea procedurii în cauză.

Apărătorii lui Ilan Șor au menționat că au părăsit sala unde avea loc ședința de judecată din 13 aprilie, pentru că nu aveau de ales, or, completul de judecată nu s-a supus dispoziției din 1 aprilie a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, prin care, pe teritoriul țării s-a instituit regim special de muncă. Toate instanţele de apel, cu excepţia Curţii de Apel Cahul, s-au conformat acestei dispoziţii şi au publicat pe portalurile acestora Ordinele președinților de instanţe prin care au atenționat completele de judecată ca şedinţele de examinare a cauzelor să nu depășească durata de 60 minute şi să-şi planifice graficele şedinţelor de judecată reieşind din această limitare în timp, menționează avocații.

„Ședinţa de examinare a dosarului Șor, fixată pentru data de 13 aprilie, a durat de la ora 11:40 până la ora 15:40, cu întrerupere de la ora 13:40 până la ora 14:40, în total, aproximativ trei ore, adică de trei ori mai mult, decât limita de timp stabilită prin Dispoziţia CSE.

În scopul asigurării respectării Dispoziţiilor CSE, dar şi a protejării propriei sănătăți cât şi a celorlalţi participanţi la proces, apărarea a înaintat mai multe cereri privind stabilirea duratei şedinţelor de judecată atât din data de 13.04.2021, dar şi a celor ulterioare, în limita prevăzută de Dispoziţia CSE, iar ca răspuns, completul de judecată a menţionat că cererea dată nu poate fi pusă în discuţie, deoarece completul s-a adresat la Consiliul Superior a Magistraturii (CSM) cu cerere pentru a li se explica dacă aceştia urmează sau nu să respecte dispoziţiile CSE, şi prin urmare, până nu va parveni răspunsul de la CSM - şedinţele de judecată fixate în prezenta cauză vor dura nu mai mult de o oră”, menționează în apărarea sa avocații lui Ilan Șor.

Potrivit lor, ei nu au avut altă ieşire din situaţie decât să părăsească, în semn de protest, sala de şedinţă de judecată, şi să apeleze la 112, pentru a sesiza Poliţia şi a solicita atragerea la răspundere a judecătorilor în conformitate cu legea pentru încălcarea Dispoziţiilor CSE.

Colegiul Penal al CSJ a reținut că, ulterior, instanţa s-a expus asupra modului derulării ședințelor de judecată în cauza Șor, întru respectarea dispozițiilor CSE, astfel fiind confirmate argumentele avocaților.

Un alt argument prezentat de membrii Colegiului Penal al CSJ constă în faptul că instanța nu a informat Uniunea Avocaților și Ministerul Justiției despre comportamentul apărătorilor, așa cum prevede Codul de procedură penală.

„Reieşind din cele expuse supra, Colegiul penal conchide că, instanța de apel, neîntemeiat, a dispus amendarea avocaților Colenco Aureliu, Calaida Denis și Bojenco Nicolae, în baza art.201 Cod de procedură penală, or, se constată, că acțiunile avocaților de părăsire a sălii de judecată au fost generate de incertitudinea privind modalitatea derulării ședințelor de judecată reieșind din prevederile dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr.1 din 1 aprilie 2021, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul Republicii Moldova, incertitudine creată prin nesoluționarea de către instanța de apel a demersurilor în acest sens a apărătorilor”, se arată în decizia CSJ.

Mariana Colun
30/04/2021Become a Patron!

Comentarii