Cum pot fi sancționați minorii pentru infracțiunile comise

Violeta Gașițoi
16/02/2021

Ce se întâmplă atunci când minorii comit acțiuni ilegale intenționate ori din imprudență? Sunt ei pasibili de răspundere penală, administrativă ori civilă? Sunt câteva întrebări care deseori apar în societate. Vin cu câteva explicații, iar ca exemplu am să vă las linkul despre cazul discutat virtual deja de două zile în presa din Moldova.

Cazuri în care sunt implicați minori avem tot mai multe. Aceasta ne alarmează, deoarece copiii noștri și societatea este în pericol, iar acțiunile pe care le vedem sunt social periculoase. Sigur că autoritățile ar fi trebuit să se gândească și să vină cu soluții de prevenire a astfel de cazuri, iar când nu s-a putut preveni, să vină cu sancționări. Nu este nimic complicat, e nevoie doar de o dorință din partea autorităților de a introduce un obiect obligatoriu în școli, de educație juridică. Un exemplu poate fi luat de la români, ori de la alte state dezvoltate, unde din clasele primare copiii știu că pot fi sancționați pentru agresiune, violență fizică, violență psihică și alte acțiuni, conform legii. La fel, copiii trebuie să cunoască care vor fi sancțiunile aplicate pentru acțiunile lor și care sunt consecințele pentru viitorul lor. Iată ce ne lipsește în Moldova. Îi protejăm pe minori prea mult, deși ei trebuie să știe că au și responsabilități.

Luând în considerație că vedem tot mai multă agresiune și infracțiuni comise de către minori asupra semenilor lor am să încerc să vă descriu de fapt care sunt drepturile victimelor și de la ce vârstă minorii sunt pasibili de răspundere penală. Această analiză nu poate fi considerată ca o consultație juridică, această analiză este o recomandare juridică pentru cetățeni, ca să știe cum să-și apere drepturile, ce drepturi au și cum să se apere legal împotriva ilegalităților.

Din înregistrările video și din descrierea scurtă care a devenit cunoscută publicului avem următoarele fapte: un grup de fete (din video se vede că sunt patru) aplică intenționat violența fizică și psihică asupra unei alte fete (victima). La fel, observăm că ele nu încetează să lovească în victimă chiar după ce au observat că i-au spart nasul, buza și fata sângerează, ele se apropie și lovesc în continuare, comentând că nimic nu o să-i fie. Infracțiunea este destul de gravă, săvârșită cu vinovăție intenționată. Din probele care au fost făcute publice observăm că agresoarele absolut toate își dau seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale și își doresc să comită aceste acțiuni și le comit.

Foarte important este ca poliția și procuratura să califice corect infracțiunea comisă și, în funcție de calificarea juridică, agresoarele pot fi pasibile de răspundere penală pentru acțiunile sale dacă au împlinit vârsta de 14 ani.

Potrivit Codului Penal a Republicii Moldova, persoanele fizice care au vârsta între 14 și 16 ani sunt pasibile de răspundere penală numai pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute la art.145, 147, 151, 152 alin.(2), art.164, 166 alin.(2) şi (3), art.171, 172, 175, 186-188, 189 alin. (2)–(6), art. 190 alin. (2)–(5), art. 192 alin. (2)–(4), art. 1921 alin. (2) şi (3), 196 alin.(4), art.197 alin.(2), art.212 alin.(3), art.217 alin.(4) lit.b), art.2171 alin.(3) şi alin.(4) lit.b) şi d), art.217alin.(3) lit.a) şi b), art.2174, art.217alin.(2), art.260, 268, 270, 271, art.275, 280, 281, 283-286, 287 alin.(2) şi (3), art.288 alin.(2), art.290 alin.(2), art.292 alin.(2), art. 317 alin.(2), art.342.

După cum observăm, în situația în care Organul de Urmărire Penală va avea toate probele necesare și va califica acțiunile agresoarelor conform art. 151 ca Vătămare intenționată gravă a integrității corporale sau a sănătății, iar agresoarele au vârsta de 14 ani, acestea pot fi sancționate, iar pedeapsa este închisoarea de la 5 la 10 ani.

În situația în care calificarea acțiunilor bănuitelor va fi sub art. 152 alin (2) lit. b). Vătămarea intenţionată medie a integrităţii corporale, acestea la fel pot fi atrase la răspunderea penală.

În cazul în care calificarea va fi sub art. 287 alin ( 2) Cod Penal Huliganismul (cel mai probabil, aceasta va fi calificarea), această infracțiune se pedepsește cu amendă în mărime de la 750 la 1.350 de unități convenționale sau cu închisoare până la cinci ani, dacă a fost comisă de două sau mai multe persoane.

Huliganismul reprezintă acțiunile intenționate care încalcă grosolan ordinea publică, însoțite de aplicarea violenței asupra persoanelor sau de amenințarea cu aplicarea unei asemenea violențe, precum și acțiunile care prin conținutul lor, se deosebesc printr-un cinism sau obrăznicie deosebită.

Cum analizăm dacă este ori nu componența infracțiunii prevăzute de art. 287 alin 2 CP? Simplu, răspundem la următoarele întrebări – Sunt acțiunile bănuitelor intenționate? Încalcă agresoarele grosolan ordinea publică? Sunt acțiunile lor însoțite de aplicarea violenței? Acțiunile lor se deosebesc printr-un cinism ori obrăznicie deosebită? Și dacă probele pe care le dețin ofițerii de urmărire penală răspund afirmativ la aceste întrebări, atunci bănuitele pot fi sancționate și trebuie sancționate conform Codului Penal. La fel, nu cunoaștem care sunt leziunile corporale ale victimei, pentru că în funcție de leziuni se va decide și asupra gravității infracțiunii și asupra pedepsei.

În caz că avem minore care sunt complice la comiterea acestei infracțiuni, dar nu au împlinit vârsta de 14 ani, răspunderea pentru acțiunile acestora o poartă părinții. Organul de Urmărire penală urmează să îi sancționeze Contravențional pe părinți, conform art. Articolul 63. Neîndeplinirea obligaţiilor de întreţinere, de educare şi de instruire a copilului

Potrivit legii, în situația în care părinții nu și-au îndeplinit corespunzător obligațiile de educare și de instruire a copilului, iar ca urmare a lipsei de supraveghere a copilului, acesta au săvârșit fapte socialmente periculoase, părinții ori persoanele care îi înlocuiesc se sancționează cu amendă de la 15 la 25 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității până la 40 de ore.

Din câte putem observa, minorele au comis din lipsa de supraveghere de către părinți o faptă socialmente periculoasă, cauzând prejudiciu sănătății unei alte persoane. Ulterior, părinții victimei mai au dreptul să solicite de la toate participantele care au comis infracțiunea prejudicii morale și materiale, înaintând o acțiune civilă în acest sens.

După cum vedem, avem legi și acestea trebuie aplicate pentru a preveni comiterea a astfel de infracțiuni și a proteja societatea.

Violeta Gașițoi
2021-02-16 12:22:00

Comentarii