De ce a refuzat Judecătoria Bălți să includă societatea civilă într-un grup de lucru pentru achiziții publice?

Diana Grosu
26/09/2018

Deși legea încurajează participarea societății civile în grupurile de lucru privind achizițiile publice, în unele cazuri prevederea rămâne numai pe hârtie. Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI a încercat să se implice în monitorizarea unui concurs de achiziții, organizat de Judecătoria Bălți, dar nu a reușit. Motivul – cererea noastră a fost trecută cu vederea, deși întrunea toate cerințele legale.

În buletinul achizițiilor publice Nr. 55 din 13 iulie 2018, un anunț de participare la procedura de achiziție publică (Cererea Ofertelor de Preț Nr. 1519-op/18 din 26 iulie 2018) atrăgea atenția prin felul în care era prezentată informația. În anunțul dat, Judecătoria Bălți invita operatorii economici să își prezinte ofertele pentru lucrările de reparație capitală a birourilor instanței din cadrul sediului central. Anunțul era diferit prin faptul că ofertele se depuneau până la ora 17:00 (la sfârșitul zilei de muncă) și nu era specificată ziua cand va avea loc ședința de deschiderea a ofertelor, ceea ce este foarte ciudat. În situația creată, agenții economici care au dorit să participe la procedura de deschidere a ofertelor, pentru a vedea ce documente și ce prețuri au prezentat operatorii economici concurenți, nu puteau să vină, întrucât data nu a fost stipulată nici în Buletinul Achizițiilor Publice și nici pe panoul informativ. Totodată, nici cetățenii interesați sau reprezentanții ONG-urilor nu au avut posibilitatea să monitorizeze etapa de deschidere a ofertelor.

În ultimii ani nu am observat așa tipuri de anunțuri în buletinele de achiziții publice pe care le-am analizat împreună cu colegii din cadrul Asociației pentru Drepturile Omului Lex XXI. Deși această autoritate contractantă nu a fost una pe care o monitorizam de obicei, am decis să urmărim achiziția cu pricina și de aceea am scris o cerere prin care solicitam să facem parte din grupul de lucru din partea societății civile. Am expediat toate documentele necesare, așa cum o facem și în cazul altor proceduri. De această dată, am decis să ne prezentăm la sediul Judecătoriei până la deschiderea ofertelor și să aflăm dacă cererea noastră a fost sau nu acceptată. Nu am reușit să ne înâlnim cu persoana responsabilă de achizițiile publice în cadrul judecătoriei Bălți, cei de la secretariat comunicându-ne că este în concediu. În acest context, am solicitat să discutăm cu președintele grupului de lucru, fiind direcționați către vicepreședinte Judecătoriei Bălți.

Vicepreședintele Judecătoriei ne-a primit în audiență, foarte amabil a discutat cu noi și ne-a confirmat că cererea noastră a fost recepționată. Am întrebat și dacă există vreun temei ca solicitarea noastră să nu fie acceptată, iar domnul nu a menționat că ar fi unele probleme. De asemenea, am încercat să aflăm de ce anunțul din BAP nu corespunde cerințelor, domnul vicepreședinte declarând că pleacă următoarea zi în concediu și nu ne poate explica nimic. Pe data specificată ca fiind termenul- limită de depunere a ofertelor, la ora 17:00, ne-am prezentat la sediul judecătoriei Bălți. Ne-am exprimat dezacordul față de nepublicarea în BAP a datei ședinței grupului de lucru pentru deschiderea ofertelor. Însă nici persoanele din cancelarie, nici doamna din biroul în care trebuiau depuse ofertele nu au putut să ne ofere această informație.

Mai tarziu, în dimineața zilei de 30 iulie, am fost contactați telefonic și informați că peste o oră este ședința grupului de lucru pentru deschiderea ofertelor, însă reprezentantul Asociației Lex XXI nu a putut participa la ședință, deoarece nu se afla în localitate. Mai mult decât atât, prezentându-ne a doua zi la Judecătoria Bălți și solicitând să discutăm cu persoana responsabilă, am fost informați că nu suntem membri ai grupului de lucru! Deși am trimis cererea pe data de 20 iulie 2018, iar ședința de deschidere a ofertelor a avut loc pe 30 iulie, considerăm că pe parcursul celor 10 zile autoritatea contractantă trebuia să ne informeze cu privire la motivele neincluderii în cadrul grupului de lucru. Conform pct.7 din Hotărârea de Guvern. Nr. 667 din 27.05.2016, În cazul în care cererea nu corespunde condiţiilor prevăzute la pct. 6, autoritatea contractantă va restitui cererea respectivă pentru perfectarea corespunzătoare. Cu toate acestea, Judecătoria Bălți nu a respectat legislația în vigoare, iar reprezentanții Asociației nu au avut posibilitatea să rectifice cererea și să o expedieze cu cel puțin 2 zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor.

Pe data de 03 august 2018 am solicitat în scris informații cu privire la această procedură. Prin scrisoarea Nr.31998 din 20 august 2018 am fost informați (peste o lună de la ședința secretă de deschidere a ofertelor!) că nu a fost depusă nici o ofertă la sediul autorității contractante. Prin urmare, procedura de achiziție sus-menționată a fost anulată în conformitate cu prevederile art. 67 alin.(1) lit.a din Legea 131 privind achizițiile publice. Conform Legii 131, Art. 62, pct (2) Ofertele se deschid la timpul specificat în documentaţia de atribuire ca dată-limită de depunere a ofertelor sau la timpul specificat ca dată-limită a termenului prelungit, indiferent de numărul de ofertanţi, în conformitate cu procedurile stabilite în documentaţia de atribuire. 

Deci specificand data-limita de prezentare a ofertelor, judecătoria Bălți indirect a specificat și ședința de deschidere a ofertelor. Și anume pe data de 26 la ora 17:00 reprezentanții asociației s-au prezentat la oficiul indicat în BAP, ora și data limită de depunere a ofertelor. Însă procedura nu a avut loc în acea zi. Iar ilegalitatea rezida în faptul că cei de la Judecătoria Bălți au facut acea ședința pe 30 iulie, si nu pe 26 iulie cum era corectdeși la o oră inadecvată.

Este indubitabil că, în asemenea circumstanțe, agenți economici nu au încredere în integritatea autorității contractante și nu sunt interesați să-și prezinte oferta comercială. Cu toate reformele și cu toată asistența din partea partenerilor de dezvoltare, cei din sistemul judecătoresc nu au învățat ce înseamnă transparența și cât de important este să respecte principiul de bază reglementat de Legea cu privire la achizițiile publice, și anume principiul transparenței achizițiilor.

Diana Grosu
2018-09-26 09:57:00

Comentarii