Jefuirea întreprinderilor de stat, parte a scenariului de furt al miliardului și capturare a statului

Gheorghe Costandachi
18/04/2016
Foto:infoalert.ro

Volumul patrimoniului de stat implicat în procesul de producție și producere a valorii adăugate, în anul 2013 constituia aproximativ 25,2 miliarde lei. Acest preț nu a fost până atunci reevaluat din anul 1995, ceea ce înseamnă o gravă încălcare a legislației. Mai mult, reevaluarea patrimoniului public implicat în procesul de producere a valorii adăugate nu a avut loc până astăzi, 18 aprilie 2016. Prețul real astăzi trebuie să constituie minimum 70-75 miliarde lei. Neevaluarea s-a făcut premeditat, cu un scop foarte bine determinat de către toate guvernările precedente, fiecare mizând că va pune mâna pe majoritatea acestor bunuri. Deci, diferența este fantastică în comparație cu costul real al întreprinderilor de stat.

Privatizarea unor Î.S., începând cu luna aprilie, anul curent, ne demonstrează aceste concluzii. De exemplu, vânzarea Î.S. „UNIC” cu numai aproape 11 milioane dolari a fost un act exemplar de cedare a bunurilor statului la un preț derizoriu. Dacă luăm în considerare că suprafața acestui magazin constituie 26 000 metri pătrați, cu suprafața comercială de 12000 metri, atunci ne convingem în aceasta. Suprafața totală cu numai un preț de 1000 de euro, ar face valoarea acestei întreprinderi de cel puțin 26,0 milioane euro sau echivalentul a 550,0 milioane lei. Dar dacă luăm în considerare că din toată suprafața comercială de 12 mii metri, numai 75% se dă în chirie la un preț, cel mai mic pentru acea zonă, de 100 euro pe lună pentru un metru pătrat, atunci venitul numai din această activitate constituie 10,8 milioane euro sau aproximativ echivalentul a 238,0 milioane lei. Veniturile din alte activități ar constitui cel puțin încă 50% din această sumă. În așa fel, această întreprindere aducea la bugetul de stat sume colosale, de care mai departe va fi lipsită. Prejudiciile sunt fantastice pe viitor. Care a fost scopul și miza reală numai ei, cei de la guvernare, cunosc să omoare găina care aduce ouă de aur.

Prețul real al acestei întreprinderi, pentru a fi vândută, estimativ, trebuia sa fie de ce puțin 50,0 milioane euro.

Din informațiile primite săptămâna trecută de la un funcționar public, am reținut că soarta Întreprinderii de Stat ”Air Moldova” practic este hotărâtă. Aceasta va fi privatizată de 3 persoane, în spatele cărora stau unii miniștri și proprietarul  statului Republica Moldova, care își adună slugile și le plătește, la un hotel. Acesta din umbră va deține 55 la sută din pachetul de acțiuni, unul dintre miniștrii care mai alaltăieri s-a pricopsit cu o companie aviatică va deține 25%, iar al treilea un alt ministru care are grijă de apărarea statului și fost ministru, în supunerea căruia era „Air Moldova” va deține 20% din capitalul social.

În vara anului 2013 am efectuat câteva investigații legate de eficiența activității Întreprinderilor de Stat (Î.S.) sau în care statul deține cotă-parte. Cu regret, acest studiu nu a fost dus până la capăt, din cauza încălcării flagrante a dreptului la informații. Au fost expediate scrisori la toate ministerele care gestionează întreprinderi de stat, la Agenția Proprietății Publice, la Biroul Național de Statistică și peste tot, unde era posibil și imposibil, pentru a obține indicatorii rezultativi ai activității economice ai Î.S. În rezultat, cu toții, de parcă erau în cor, au refuzat să ofere informațiile cerute sau pur și simplu nu au răspuns. Conform legislației în vigoare, toate întreprinderile de stat sunt obligate prin lege să-și publice dările de seamă, bilanțul contabil și forma statistică privind rezultatele financiare ale întreprinderii. Aceștia nu au făcut niciodată acest lucru.

Săptămâna trecută, fiind într-o deplasare, întâmplător am întâlnit o persoană de la o agenție de stat, care știe despre interpelările expediate. Din discuție am înțeles că a fost o acțiune bine concertată pentru ca informațiile privind gestionarea financiară reală să nu ajungă în vizorul public și presă, de aceea au refuzat să răspundă la interpelările mele, alții au furnizat informații eronate care nu aveau nimic comun cu cerințele interpelărilor. Mai mult, mi-a spus că organul central de control de stat avea un angajament/înțelegere cu ”Generalii” de la conducerea Moldovei (troika ”europeană” Filat-Ghimpu-Lupu/Plahotniuc) ca să nu reflecte în actele de control informația despre veniturile șefilor, angajaților și banii pe care aceștia îi primesc pentru gestionarea frauduloasă și criminală a Î.S. Dacă studiem atent conținutul actelor de la acel organ de control informația se confirmă.

Totuși, din unele surse de la mai multe agenții de stat, instituții publice, întreprinderi de stat  am reușit să obțin informați șocante. De exemplu, calculele estimative de la Banca Națională a Moldovei relevă că în perioada 2010-2015 au fost cheltuite fonduri pentru angajați în volum de aproximativ 105 milioane lei, din care prime și ajutoare de 48 milioane lei, restul - credite la o rată a dobânzii de până la 1% și alte cheltuieli și lucruri neutile. La S.A. „Moldtelecom” cheltuielile ineficiente au însumat aproximativ 228 milioane lei din care salarii nemeritate, prime și adausuri la salarii aproximativ 47 milioane lei, ajutoare materiale aproximativ 14 milioane lei, la „Căile Ferate” sumele sunt ceva mai mici de aproximativ 70,0 milioane lei. La Î.S. ”Moldatsa” volumul de prime ilegale achitate au constituit aproximativ 36 milioane lei în acești ani, amplificându-se în ultimii 2 ani cu 50 și respectiv 75 procente.

Din datele obținute a fost elaborată o histogramă, unde se văd foarte clar rezultatele și ritmurile performanțelor financiare înregistrate în ultimii 10 ani la Î.S. Dacă până în 2010, majoritatea Î.S. înregistrau venituri foarte mari, atunci după acapararea puterii de către forțele proeuropene, anul 2009, rezultatele financiare la Î.S. au început să se reducă dramatic.

În histograma de mai jos se observă foarte clar evoluția dramatică a eficienței activităților economice globale la întreprinderile de stat. Datele pentru analiză au fost colectate din surse de la întreprinderi, BNS, ministerul economiei, ministerul finanțelor, APP și din rapoartele Curții de Conturi.  

 Prezenta histogramă confirmă exact starea actuală de lucruri, reflectată mass-media.

În așa fel se confirmă toate afirmațiile precum că Î.S. au fost supuse unor torturi financiare fără precedent de către alianțele proeuropene de la guvernare 2009-2016.

Î.S. au fost jefuite prin orice metode și tehnici, bine gândite, din timp premeditate și plănuite de către guvernarea actuală.

Zvonurile care afirmau că guvernarea comunistă a muls Î.S. sunt floricele, în comparație cu ceea ce au făcut guvernările proeuropene, în ultimii 7 ani.

Jefuirea patrimoniului de stat și aducerea tuturor întreprinderilor în prag de faliment, iar o parte de aproximativ 22% au fost chiar falimentate, face parte dintr-un scenariu bine gândit, ca un act, din Panul general de jefuire și fraudare a statului și societății.

Ultimele privatizări reconfirmă toate afirmațiile făcute anterior de către experți, presă și unele surse din interiorul guvernării. Căile de falimentare au fost:

  1. Majorarea cheltuielilor ineficiente și inutile.
  2. Achiziționarea de active la întreprinderi care cu anii nu au fost utilizate și implementate.
  3. Creșterea stocurilor de materii prime și alte active, chiar dacă întreprinderile nu aveau nevoie sau activau la capacitate minimă.
  4. Importul de servicii de peste hotarele țării.
  5. Majorări de salarii la întreprinderile de stat, care pe parcursul mai multor ani au înregistrat pierderi considerabile sau pe această cale au fost ajutate să devină falite.
  6. Accesarea creditelor la costuri exagerat de mari, care au fost furate și din start se știa că nu vor fi rambursate.
  7. Reducerea premeditată și descărcarea capacităților de producere pentru a reduce volumele de realizări.
  8. Accesarea creditelor pentru plăți de prime și ajutoare materiale pentru consiliile de administrație a întreprinderilor de stat, conducerile acestor agenți economici, chiar dacă acestea nu înregistrau venituri sau erau în plan de reorganizare sau insolvabilitate.
  9. Contractarea serviciilor acordate de firmele care aparțin persoanelor de la conducerea statului la costuri exagerate.

De exemplu, feciorului unei foste ministre, dna Baligă din conducerea unei firme, în ultimii ani i s-au acordat prime și ajutoare materiale de aproximativ 1,8 milioane lei pe nemeritate.

Ultimii ani exact aceiași situație persistă la toate întreprinderile municipale și în conducerea primăriei municipiului Chișinău, unde zeci de milioane de lei sunt acordate ca ajutoare materiale și prime financiare pentru rezultate ineficiente.

De remarcat că nicio întreprindere municipală, din anul 2012 încoace, nu a înregistrat niciun fel de rezultate financiare pozitive, ci numai negative. Cu toate acestea se acordă sume fabuloase conducătorilor acestor întreprinderi și unor angajați din primărie, care sunt discriminați pe criteriu de apartenență politică sau de neam. Majoritatea acestor plăți se fac după așa principii.

Scopul falimentării este de a fi procurate de către cei de la guvernare prin persoane interpuse și din banii jafului secolului, care a fost bine ascuns peste hotarele țării, ca mai apoi să revină sub formă de investiții.

Gheorghe Costandachi
2016-04-18 14:53:00

Comentarii