Angajatorul refuza să execute o hotărâre irevocabilă. Vom avea o nouă cauză la CEDO

Igor
05/03/2020

Prin decizia sa, Curtea de Apel Chișinău, a constatat că executorul judecătoresc a refuzat neîntemeiat intentarea procedurii de executare intrucât angajatorul urmează să mai achite salariul pentru anii 2015-2016. IGP al MAI, punând la îndoială faptele stabilite printe-o hotărâre irevocabilă, a făcut o înțelegere cu Inspecția Financiară ca aceasta să le dea o concluzie favorabilă ca să nu execute decizia. Executorul judecătoresc este amenințat de cet. Serghei Țurcanu și șe teme să execute decizia Curții de Apel Chișinău din 24.10.2019. Vom avea o nouă condamnare la CtEDO.

Notă: sesizarea nu reprezintă un material jurnalistic. Centrul de Investigații Jurnalistice nu este autorul sesizării. Informația reprezintă doar opinia autorului sesizării. În caz de dezacord, persoana vizată este în drept să vină cu o reacție, iar instituția noastră o va publica pe acceași platformă și o va trata în condiții egale.

Other complaints for

Igor
05/03/2020

Comments